Vytvoriť faktúru

FRODO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FRODO
IČO 30776546
DIČ 2020296784
IČ DPH SK2020296784
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRODO
Tvarožková 4
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 520 434 €
Zisk 5 908 €
Aktíva 241 688 €
Vlastný kapitál 34 865 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244451311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 229,142
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 82,547
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 269
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121,261
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 229,142
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,193
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,647
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,814
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,185
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,908
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 187,949
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 308
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 187,641
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,428
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 872
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 159,341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 520,434
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 520,434
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 510,528
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,396
C. Služby (účtová skupina 51) 490,002
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,023
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,254
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 853
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,906
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,036
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 11
X. Výnosové úroky (662) 11
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,321
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,321
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,310
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,596
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,688
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776546 DIČ: 2020296784 IČ DPH: SK2020296784
 • Sídlo: FRODO, Tvarožková 4, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava 18.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alžbeta Bzdúchová 6 639 € (100%) Tvarožková 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1991
   27.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožkova 4 Bratislava
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   FRODO, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   19.06.1996Zrušené obchodné meno:
   A.B.-TRADING, spol. s r. o.
   15.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožkova 4 Bratislava
   14.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a nájom tovarov všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   A.B.-TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Tvarožková 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a nájom tovarov všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania.
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia