Vytvoriť faktúru

ICOM TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ICOM TRADING
IČO 30776562
DIČ 2020300381
IČ DPH SK2020300381
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ICOM TRADING
Zátišie 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 150 782 €
Zisk 8 921 €
Aktíva 112 131 €
Vlastný kapitál 413 €
Kontaktné informácie
Email icom@icom.sk
Webová stránka http://www.icom.sk
Phone(s) +421244462649
Fax(es) 0244462649
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 172,394
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 54,063
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 54,063
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,063
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 114,691
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,481
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,481
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 100,027
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 97,377
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,377
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,650
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,183
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 609
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,574
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,640
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,640
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 172,394
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,333
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,296
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,608
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,608
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,770
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,771
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -47,541
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,921
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,061
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 91,182
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 34,810
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 34,810
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 55,097
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,275
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 71,472
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 56,722
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,203
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 310
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,645
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,592
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 407
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 137,576
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 150,782
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 137,576
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,006
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,235
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,295
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,826
D. Služby (účtová skupina 51) 72,241
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,326
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,684
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,530
4. Sociálne náklady (527, 528) 112
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,495
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,912
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,912
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,547
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,214
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -17
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) -18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,133
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,115
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,150
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,397
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,476
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,476
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,921
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776562 DIČ: 2020300381 IČ DPH: SK2020300381
 • Sídlo: ICOM TRADING, Zátišie 12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Lukačka st. 9 959 € (75%) Bratislava 821 07
  Peter Lukačka ml. 3 320 € (25%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2009Noví spoločníci:
   Peter Lukačka ml. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka ml. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   31.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   19.02.2008Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   nákup a predaj kancelárskej techniky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie nákupu a predaj tovarov
   sprostredkovanie služieb
   sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka st. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka st. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   18.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby č. PT 000009
   12.08.2003Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   09.05.2001Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava 821 04
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   11.04.1997Nové sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   10.04.1997Zrušené sidlo:
   Továrenská 12/a Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   04.03.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebných a priemyselných tovarov
   elektroinštalácie
   výroba, inštalácie, servis v oblasti elektroniky, strojov, prístrojov
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   03.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodný a maloobchodný nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebných, priemyselných a potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu
   poskytovanie montážnych, servisných a opravárenských služieb v oblasti spotrebnej elektorniky, výpočtovej techniky, elektroakustických zariadení, meracích a regulačnej elektroniky, vrátane elektorinštalačných prác
   výroba a predaj elektronických súčastí a dielov spotrebnej a výpočtovej elektroniky
   výroba, montáž a opravy zabezpečovacej techniky
   výroba a opravy elektorických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   prevádzkovanie požičovne audiovizuálnej techniky a elektromechanického náradia
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   ICOM TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12/a Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodný a maloobchodný nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebných, priemyselných a potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu
   poskytovanie montážnych, servisných a opravárenských služieb v oblasti spotrebnej elektorniky, výpočtovej techniky, elektroakustických zariadení, meracích a regulačnej elektroniky, vrátane elektorinštalačných prác
   výroba a predaj elektronických súčastí a dielov spotrebnej a výpočtovej elektroniky
   výroba, montáž a opravy zabezpečovacej techniky
   výroba a opravy elektorických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   prevádzkovanie požičovne audiovizuálnej techniky a elektromechanického náradia
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia