Vytvoriť faktúru

AMP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMP
IČO 30776732
DIČ 2020316397
IČ DPH SK2020316397
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMP
Dudvážska 5
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 036 €
Zisk 2 727 €
Aktíva 24 562 €
Vlastný kapitál 13 372 €
Kontaktné informácie
Email richter@parkety-amp.sk
Webová stránka http://www.parkety-amp.sk
Mobile phone(s) +421905661347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,957
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,957
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,957
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,566
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,639
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,899
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,523
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,099
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,069
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,727
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,424
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,324
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,683
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,641
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,036
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,036
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,188
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,289
C. Služby (účtová skupina 51) 4,889
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 210
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 692
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,848
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,858
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 161
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -161
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,687
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,727
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776732 DIČ: 2020316397 IČ DPH: SK2020316397
 • Sídlo: AMP, Dudvážska 5, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Richter Macharova 11 Bratislava 26.02.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Richter 13 280 € (100%) Macharova 11 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   26.02.2001Nové sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Pavol Richter Macharova 11 Bratislava
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Richter Macharova 11 Bratislava
   25.02.2001Zrušené sidlo:
   Narcisová 50 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   09.02.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nóbelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   AMP spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom rôzneho druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nóbelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   A M P spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu pre čsl. a zahraničné právnické a fyzické osoby na území ČSFR a v zahraničí
   vypracovanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných, organizačných, školiacich, inzertných a reklamných služieb
   projektovanie, okrem stavebných projektov, výroba, kompletizácia, dodávky, inštalácia, prevádzka výrobkov a zariadení a servisné činnosti
   obchodná činnosť zahrňujúca tovary a služby v rozmedzí, ktoré umožňuje platný česko - slovenský právny poriadok, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nóbelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   A M P spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Narcisová 50 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu pre čsl. a zahraničné právnické a fyzické osoby na území ČSFR a v zahraničí
   vypracovanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných, organizačných, školiacich, inzertných a reklamných služieb
   projektovanie, okrem stavebných projektov, výroba, kompletizácia, dodávky, inštalácia, prevádzka výrobkov a zariadení a servisné činnosti
   obchodná činnosť zahrňujúca tovary a služby v rozmedzí, ktoré umožňuje platný česko - slovenský právny poriadok, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nóbelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia