Vytvoriť faktúru

Garáže Astra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Garáže Astra
IČO 30776813
DIČ 2020845981
Dátum vzniku 02 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Garáže Astra
Astrová 46
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 375 €
Zisk -4 242 €
Aktíva 54 147 €
Vlastný kapitál 138 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243422704
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,419
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,419
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,929
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,030
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,899
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,348
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,592
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 360
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,835
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,242
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,756
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 122
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,584
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,307
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,382
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 714
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,181
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,375
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,372
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,310
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,037
C. Služby (účtová skupina 51) 1,569
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,310
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,395
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,232
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 767
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,935
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,766
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 827
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 827
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -827
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,762
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,242
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4272234.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776813 DIČ: 2020845981
 • Sídlo: Garáže Astra, Astrová 46, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marek Rihák Brečtanová 12/A Bratislava 831 01 12.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marek Rihák 6 639 € (100%) Brečtanová 12/A Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2014Noví spoločníci:
   Marek Rihák Brečtanová 12/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Rihák Brečtanová 12/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.05.2014
   18.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava 811 02
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava 811 02
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.03.1993Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie garáži s poskytovaním služieb pre motoristov
   Poradenská, sprostredkovateľská a reklamná činnosť v hore uvedenej oblasti
   Nákup a predaj autodoplnkov a príslušenstva
   Marketing
   Nákup a predaj motorových vozidiel
   Skladovanie nehorľavých materiálov
   15.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel, ich súčastí a príslušenstva
   prevádzkovanie veľkogaraží - údržba, požičiavanie a úschova motorových vozidiel a materiálov rôzného druhu, strážna služba
   sprostredkovanie kúpy a predaja motorových vozidiel a poskytovanie servisu - opráv
   uskladňovanie - úshova rôznych materiálov a predmetov
   predaj motocyklov - záručný a pozáručný servis
   poskytovanie ďalších služieb motoristom vrátane pohostinstva, predaja potravín, ovocia, zeleniny, nápojov a motoristického príslušenstva a potrieb
   poradenská, sprostredkovacia a reklamná činnosť súvisiaca s vyššie uvedeným predmetom činnosti
   export, import a reexport súvisiaci s vyššie uvedeným predmetom činnosti
   02.12.1991Nové obchodné meno:
   Garáže Astra spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Astrová 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel, ich súčastí a príslušenstva
   prevádzkovanie veľkogaraží - údržba, požičiavanie a úschova motorových vozidiel a materiálov rôzného druhu, strážna služba
   sprostredkovanie kúpy a predaja motorových vozidiel a poskytovanie servisu - opráv
   uskladňovanie - úshova rôznych materiálov a predmetov
   predaj motocyklov - záručný a pozáručný servis
   poskytovanie ďalších služieb motoristom vrátane pohostinstva, predaja potravín, ovocia, zeleniny, nápojov a motoristického príslušenstva a potrieb
   poradenská, sprostredkovacia a reklamná činnosť súvisiaca s vyššie uvedeným predmetom činnosti
   export, import a reexport súvisiaci s vyššie uvedeným predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia