Vytvoriť faktúru

TriviTax - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TriviTax
IČO 30776961
DIČ 2020313625
IČ DPH SK2020313625
Dátum vzniku 26 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TriviTax
Kostlivého 8
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 380 €
Zisk 3 215 €
Aktíva 74 709 €
Vlastný kapitál 30 482 €
Kontaktné informácie
Email trivitax@centrum.sk
Phone(s) 0907782291
Mobile phone(s) 0907782291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 42,351
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 42,351
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,466
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,125
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,924
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,184
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 56,476
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,618
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,100
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,215
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,858
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,245
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,613
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 267
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,781
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,685
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,880
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,380
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,380
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,650
C. Služby (účtová skupina 51) 5,028
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,705
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 426
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,065
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,259
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,247
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,702
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,175
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,215
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776961 DIČ: 2020313625 IČ DPH: SK2020313625
 • Sídlo: TriviTax, Kostlivého 8, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Grieš Kostlivého 8 Bratislava 821 03 04.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Lýdia Koumalová 6 639 € (100%) Sása 392 Lehnice 930 37
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2007Nové obchodné meno:
   TriviTax, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kostlivého 8 Bratislava 821 03
   31.08.2007Zrušené obchodné meno:
   UTAR, E.I., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 02
   28.11.2003Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Grieš Kostlivého 8 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 04.11.1998
   27.11.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Grieš Kostlivého 8 Bratislava 821 03
   08.12.1998Nové obchodné meno:
   UTAR, E.I., spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
   sprostredkovateľská činnosť
   výskum trhu, marketingová činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovanie doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Koumalová Sása 392 Lehnice 930 37
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Grieš Kostlivého 8 Bratislava 821 03
   07.12.1998Zrušené obchodné meno:
   UTAR, export - import, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Filípek Račianska 43 Bratislava 831 05
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Filípek Račianska 43 Bratislava 831 05
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   27.04.1994Noví spoločníci:
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Filípek Račianska 43 Bratislava 831 05
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   26.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Macháč Hanulova 7 Bratislava 841 01
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Filípek
   Ing. Alojz Macháč
   Blažej Oškera
   Ing. Stanislav Trnovský
   15.02.1993Noví spoločníci:
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Blažej Oškera
   14.02.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1992Nové obchodné meno:
   UTAR, export - import, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj strojov, zariadení, prístrojov a celkov pre strojárstvo
   zabezpečovanie výroby
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Filípek Račianska 43 Bratislava 831 05
   Ing. Alojz Macháč Hanulova 7 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Filípek
   Ing. Alojz Macháč
   Ing. Stanislav Trnovský