Vytvoriť faktúru

LORI LORI /skrátený názov/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LORI LORI /skrátený názov/
IČO 30776988
DIČ 2020917734
Dátum vzniku 27 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LORI LORI /skrátený názov/
Ovčiarska 11
81100
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 016 €
Zisk 1 692 €
Aktíva 6 102 €
Vlastný kapitál 5 847 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245522371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,438
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,438
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,380
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,380
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 983
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 983
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 75
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,438
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,539
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -792
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -792
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,692
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 899
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 899
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 264
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,017
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,016
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,016
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,762
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,433
D. Služby (účtová skupina 51) 10,219
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,841
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,320
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,521
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 269
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,254
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,364
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,172
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776988 DIČ: 2020917734
 • Sídlo: LORI LORI /skrátený názov/, Ovčiarska 11, 81100, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06 17.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zoltán Tóth 6 639 € (100%) Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.04.2002Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   04.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   17.06.1998Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj živých zvierat
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti vo forme maloobchodu
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti vo forme veľkoobchodu
   sprostredkovanie, prenájom a leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprosterdkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   16.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   chov, kúpa a predaj zvierat v malom i veľ- kom a s tým súvisiace činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
   výrobná činnosť
   služby všetkého druhu, najmä sprostredkovateľská, poradenská a propagačná činnosť okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   predaj a kúpa hnuteľných a nehnuteľných vecí a jeho sprostredkovanie, prenájom a leasing vecí rôzneho druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   LORI spoločnosť s ručením obmedzeným LORI spol. s r.o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Ovčiarska 11 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   chov, kúpa a predaj zvierat v malom i veľ- kom a s tým súvisiace činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
   výrobná činnosť
   služby všetkého druhu, najmä sprostredkovateľská, poradenská a propagačná činnosť okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   predaj a kúpa hnuteľných a nehnuteľných vecí a jeho sprostredkovanie, prenájom a leasing vecí rôzneho druhu
   Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia