Vytvoriť faktúru

CSK - IKS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CSK - IKS
IČO 30777101
DIČ 2020328332
IČ DPH SK2020328332
Dátum vzniku 01 Januára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CSK - IKS
Strojnícka 23
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 583 €
Zisk -66 412 €
Aktíva 38 985 €
Vlastný kapitál -976 362 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243420316
Fax(es) 0243337649
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,523
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,523
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,299
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,130
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,401
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 33,822
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,042,775
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 135,929
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 135,929
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,709
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,114,001
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -66,412
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,076,597
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 467,137
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 605,926
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 475,387
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 25,784
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,525
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 98,230
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,524
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,583
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,119
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,464
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 76,055
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 18,634
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,945
C. Služby (účtová skupina 51) 17,421
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 28,885
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 427
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 5,244
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,377
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -48,472
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,417
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 16,980
M. Nákladové úroky (562) 16,893
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -16,980
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -65,452
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -66,412
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30777101 DIČ: 2020328332 IČ DPH: SK2020328332
 • Sídlo: CSK - IKS, Strojnícka 23, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Konrad Stefan Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava 14.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. K. Stefan, GmbH 135 929 € (100%) Wien 1221 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   04.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   03.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Ursínyho 2 Bratislava
   24.09.1996Nové obchodné meno:
   CSK - IKS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   23.09.1996Zrušené obchodné meno:
   CSK - IMS, s.r.o. spoločnosť IKS
   Zrušeny spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik s.r.o. Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   14.10.1993Nové predmety činnosti:
   kovovýroba, technicko-poradenská služba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa a predaj tovaru strojno-technologických zariadení
   Noví spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik s.r.o. Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Ursínyho 2 Bratislava
   Ing. Konrad Stefan Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   13.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Konštrukcia, vývoj, výskum a výroba potrubného systému a príslušných riadiacich jednotiek, tesniace prvky, zariadenia pre výrobu a úpravu tlakového vrduchu, vývevy, čerpadlá pre náročné média, pneumatické automatizačné prvky, stroje na rezanie a zvarovanie potrubí, montážne automaty, robotizačná technika.
   Technická poradenská činnosť a leasing
   Dovoz a vývoz vecí, ich nákup a predaj v tuzemsku i zahraničí, v zmysle platných predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.01.1992Nové obchodné meno:
   CSK - IMS, s.r.o. spoločnosť IKS
   Nové sidlo:
   Strojnícka 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Konštrukcia, vývoj, výskum a výroba potrubného systému a príslušných riadiacich jednotiek, tesniace prvky, zariadenia pre výrobu a úpravu tlakového vrduchu, vývevy, čerpadlá pre náročné média, pneumatické automatizačné prvky, stroje na rezanie a zvarovanie potrubí, montážne automaty, robotizačná technika.
   Technická poradenská činnosť a leasing
   Dovoz a vývoz vecí, ich nákup a predaj v tuzemsku i zahraničí, v zmysle platných predpisov
   Noví spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia