Vytvoriť faktúru

FEVAKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEVAKO
IČO 30777178
DIČ 2020351861
IČ DPH SK2020351861
Dátum vzniku 05 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEVAKO
Pečnianska 31
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 692 670 €
Zisk 184 635 €
Aktíva 219 177 €
Vlastný kapitál 167 918 €
Kontaktné informácie
Email fevako@nextra.sk
Phone(s) +421253418762
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 286,957
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,306
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 495
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 495
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 500
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 57,723
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 57,723
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,723
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 225,588
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,282
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 221,306
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,651
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,651
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 286,957
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 219,000
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 22,560
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,166
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,635
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,957
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,888
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,888
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,943
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,943
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 64,126
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,191
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,191
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,569
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,246
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,012
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 668,230
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 692,670
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 668,215
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,428
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 453,548
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,693
D. Služby (účtová skupina 51) 172,600
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 231,301
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 166,307
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58,113
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,881
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,241
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,163
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,163
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24,550
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 239,122
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 481,922
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,344
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,328
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,751
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,751
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,407
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 236,715
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 52,080
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 52,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 184,635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30777178 DIČ: 2020351861 IČ DPH: SK2020351861
 • Sídlo: FEVAKO, Pečnianska 31, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07 01.01.2009
  Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava 15.05.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Fekete 3 320 € (50%) Rybničná 23 Bratislava 831 07
  Ing. Peter Kovačič 3 320 € (50%) Pečnianska 31 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07
   31.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   15.05.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   14.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Stanislav Vaňo Tilgnerova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete
   Ing. Peter Kovačič
   11.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vaňo
   22.06.1993Nové obchodné meno:
   FEVAKO spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Stanislav Vaňo Tilgnerova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vaňo
   21.06.1993Zrušené obchodné meno:
   FEAKO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   05.03.1992Nové obchodné meno:
   FEAKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a technická pomoc v oblasti energetiky
   dodávka, montáž, opravy, revízie a rekonštrukcie energetických zariadení
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Fekete
   Ing. Peter Kovačič