Vytvoriť faktúru

BIOTHERM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIOTHERM
IČO 30777356
DIČ 2020803917
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIOTHERM
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 711 €
Zisk -3 122 €
Aktíva 20 215 €
Vlastný kapitál 1 646 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252925703
Mobile phone(s) +421911932273, 0911932273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,992
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 220
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 220
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 220
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,744
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 280
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 280
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,211
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,211
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,211
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,253
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 381
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 872
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,992
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,476
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,656
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,649
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,649
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,122
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,468
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 78
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 78
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,350
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,870
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,870
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 40
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 40
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,711
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,425
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,786
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,041
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,382
D. Služby (účtová skupina 51) 8,390
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 229
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 174
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54
4. Sociálne náklady (527, 528) 1
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 154
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 226
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 226
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,656
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,330
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -347
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 312
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 312
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,642
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,122
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4250927.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30777356 DIČ: 2020803917
 • Sídlo: BIOTHERM, Grösslingova 63, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39 03.12.1997
  MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 811 09 21.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Vojtech Agner 3 254 € (49%) Grösslingova 63 Bratislava 813 39
  MUDr. Viera Agnerová 3 386 € (51%) Grösslingova 63 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2013Noví spoločníci:
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 21.11.2013
   03.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Nábělková Grösslingová 63 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Nábělková Grösslingová 63 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.08.2013
   03.09.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Nábělková Grösslingová 63 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Nábělková Grösslingová 63 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.08.2013
   02.09.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Viera Agnerová - predseda spoločnosti Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   11.09.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 63 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie dát
   činnosť ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   10.09.1998Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   03.12.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia a akupunktúra
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   MUDr. Viera Agnerová - predseda spoločnosti Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   02.12.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   MUDr. Viera Agnerová ČA 63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava
   MUDr. Viera Agnerová - predseda spoločnosti Grösslingova 63 Bratislava
   19.05.1994Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie a organizovanie prednáškovej činnosti v oblasti rehabilitácie, akupunktúry a kúpeľnej liečby
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava
   MUDr. Viera Agnerová - predseda spoločnosti Grösslingova 63 Bratislava
   18.05.1994Zrušené sidlo:
   ČA 63 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obcodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zriaďovanie stredísk preventívnej pohybovej diagnostiky, liečebnej telesnej výchovy, regeneračné a rekondičné centrá, vrátane pred- náškovej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "BIOTHERM, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   ČA 63 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obcodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zriaďovanie stredísk preventívnej pohybovej diagnostiky, liečebnej telesnej výchovy, regeneračné a rekondičné centrá, vrátane pred- náškovej činnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   MUDr. Viera Agnerová ČA 63 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia