Vytvoriť faktúru

SAMITA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAMITA
IČO 30777364
DIČ 2020683940
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMITA
Záhradnícka 13
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 154 447 €
Zisk 35 702 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,095
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 49,345
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,345
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 31,393
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,952
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,626
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,093
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,901
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,901
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,192
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,533
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,813
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -1,280
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,124
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,124
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,095
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 77,141
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 392
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 392
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,408
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,408
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,954
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,013
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,013
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,031
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,982
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,982
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 949
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,142
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,321
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 637
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 143,531
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 154,447
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 143,531
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,916
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,817
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,054
D. Služby (účtová skupina 51) 28,465
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,600
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,162
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,505
4. Sociálne náklady (527, 528) 933
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 840
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,677
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,677
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,181
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,630
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 91,012
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,928
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 132
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 132
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,796
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,928
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,702
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4237573.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30777364 DIČ: 2020683940
 • Sídlo: SAMITA, Záhradnícka 13, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 03.08.2007
  MUDr. Timea Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 26.10.2010
  MUDr. Natália Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 26.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Emese Dobošová 6 639 € (100%) Záhradnícka 13 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2015Nové predmety činnosti:
   výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo na základe licencie č. L1C/TT/1390/14 vydanej Slovenskou lekárskou komorou
   17.12.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Timea Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.10.2010
   MUDr. Natália Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.10.2010
   16.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.08.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancia v odbore stomatológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01
   02.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti - stomatológia
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   17.09.1998Nové sidlo:
   Záhradnícka 13 Senec
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   16.09.1998Zrušené sidlo:
   Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   26.06.1997Nové obchodné meno:
   SAMITA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a služieb
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfeiting
   reklamné činnosti
   prenájom nebytových priestorov a služieb s tým spojených
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti - stomatológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   25.06.1997Zrušené obchodné meno:
   SAMITA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Peter Daniš Študentská 38 Trnava
   Ing. Gabriel Klokner Pionerska 41 Senec
   Miroslav Náhlik Školská 621/34 Šúrovce
   Vladimír Póor Miloša Uhra 21 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner
   Peter Daniš
   28.05.1992Nové sidlo:
   Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Peter Daniš Študentská 38 Trnava
   Ing. Gabriel Klokner Pionerska 41 Senec
   Miroslav Náhlik Školská 621/34 Šúrovce
   Vladimír Póor Miloša Uhra 21 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner
   Peter Daniš
   27.05.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   SAMITA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia