Vytvoriť faktúru

FT Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FT Consulting
IČO 30777488
DIČ 2020900508
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FT Consulting
Lipského 1159/7
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 855 €
Zisk 3 007 €
Aktíva 140 333 €
Vlastný kapitál -64 930 €
Kontaktné informácie
Email ftconsulting@pobox.sk
Phone(s) +421244889764, +421244887130
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,143
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,602
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 692
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,849
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,143
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -58,977
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,143
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -70,766
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,007
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,120
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 97,120
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,488
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 537
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 982
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,113
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,855
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,855
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,016
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,891
C. Služby (účtová skupina 51) 12,916
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,501
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 219
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 5,634
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 855
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,839
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,048
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 75
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,764
P. Daň z príjmov (591, 595) 757
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,007
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016