Vytvoriť faktúru

KONTUR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTUR
IČO 30777518
DIČ 2020328354
IČ DPH SK2020328354
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTUR
Pekárska 11
91701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 448 396 €
Zisk -70 362 €
Aktíva 436 434 €
Vlastný kapitál -127 694 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 442,978
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 813,063
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 813,063
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 547,693
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,956
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,004
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 211,410
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -370,362
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -199,926
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -199,926
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -207,255
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) -286,900
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -286,900
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 79,672
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -27
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,819
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,855
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,964
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 277
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 277
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 442,978
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,056
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 338
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 338
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,559
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 2,559
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -137,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 299,811
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -437,041
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70,362
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 638,800
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,166
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,166
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 71,906
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 71,906
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 168,846
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 395,776
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,670
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,670
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,271
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,428
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 74,917
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 204,567
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,923
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,106
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,106
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,234
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 450,001
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 448,396
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 87,046
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 361,350
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 507,767
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 242,812
D. Služby (účtová skupina 51) 120,822
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 60,792
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,928
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,284
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,580
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,457
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 50,589
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 50,589
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,295
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -59,371
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 84,762
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,605
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,605
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,596
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,359
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,359
O. Kurzové straty (563) 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,167
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,991
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,362
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -70,362
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30777518 DIČ: 2020328354 IČ DPH: SK2020328354
 • Sídlo: KONTUR, Pekárska 11, 91701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.10.2014Nové sidlo:
   Pekárska 11 Trnava 917 01
   22.10.2014Zrušené sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   25.11.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž oceľových konštrukcií
   projektovanie, výroba, montáž a servis strojov a zariadení
   17.07.1998Nové sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   16.07.1998Zrušené sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a servis strojov a zariadení pre všeobecné účely - dopravníky
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   KONTUR spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   "PANAPA spol. s r.o."
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselného, spotrebného, potravinárskeho a poľnohospodárskeho tovaru pre domácich a zahraničných partnerov a pre projektové a realizáčné zabezpečenie investičných celkov z tuzemska a zahraničia v súlade s platnými právnymi predpismi
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Nagy Lotyšská 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "PANAPA spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselného, spotrebného, potravinárskeho a poľnohospodárskeho tovaru pre domácich a zahraničných partnerov a pre projektové a realizáčné zabezpečenie investičných celkov z tuzemska a zahraničia v súlade s platnými právnymi predpismi
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Nagy Lotyšská 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia