Vytvoriť faktúru

TRANSTECHNIK CS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSTECHNIK CS
IČO 30804744
DIČ 2020326022
IČ DPH SK2020326022
Dátum vzniku 26 Mája 1993
Právna forma Organizačná zložka podniku
Sídlo TRANSTECHNIK CS
Veľká Okružná 43
01311
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 304 €
Zisk -27 856 €
Aktíva 19 569 €
Vlastný kapitál -376 138 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +420274812221, 0262250790, 0415620556
Fax(es) 0262250790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,505
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,984
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,016
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,130
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,130
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 73
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,813
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,968
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 93
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,875
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 521
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,505
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -403,994
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -376,138
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 148,088
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -524,226
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,856
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 423,445
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 88
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 88
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 422,284
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48,836
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,026
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,810
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 650
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 437
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 371,304
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,073
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,073
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 54
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 54
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,299
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,304
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,299
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,223
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,807
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 256
D. Služby (účtová skupina 51) 19,882
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,224
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,902
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,837
4. Sociálne náklady (527, 528) 485
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 53
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,919
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,646
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 274
XII. Kurzové zisky (663) 274
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 251
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 23
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,896
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,856
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30804744 DIČ: 2020326022 IČ DPH: SK2020326022
 • Sídlo: TRANSTECHNIK CS, Veľká Okružná 43, 01311, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.04.2003Nové sidlo:
   Žilinská X/454 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   02.05.1994Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   01.05.1994Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 844 02
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   TRANSTECHNIK CS spol. s r.o. - organizačná zložka
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 844 02
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/