Vytvoriť faktúru

B I C Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B I C Bratislava
IČO 30840007
DIČ 2020316540
IČ DPH SK2020316540
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B I C Bratislava
Zochova 5
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 436 007 €
Zisk 55 463 €
Aktíva 565 470 €
Vlastný kapitál 169 331 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254417515, 0254417606
Fax(es) 0254417522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 592,872
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,078
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104,683
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 592,872
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 224,794
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 86,304
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 86,304
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,975
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 74,052
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,463
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 368,078
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,866
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 332,335
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,604
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 80,408
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 27,553
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 221,770
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 24,877
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 436,007
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 248,442
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 187,565
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 363,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,133
C. Služby (účtová skupina 51) 93,662
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 264,408
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,278
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 72,486
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 150,647
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 77
X. Výnosové úroky (662) 7
XI. Kurzové zisky (663) 70
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 791
N. Kurzové straty (563) 25
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 766
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -714
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 71,772
P. Daň z príjmov (591, 595) 16,309
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 55,463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840007 DIČ: 2020316540 IČ DPH: SK2020316540
 • Sídlo: B I C Bratislava, Zochova 5, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Vrátny, PhD. Tŕňová 18/b Bratislava 821 04 20.07.1993
  Ing. Roman Linczényi Trnavská cesta 26 Bratislava 821 08 20.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BIC GROUP, spol. s r.o. 84 644 € (98.1%) Bratislava
  Slovenská obchodná a priemyselná komora, zast. Bratislavskou regionálnou komorou 1 660 € (1.9%) Jašíkova 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2012Nové predmety činnosti:
   vypracovanie analýz a strategických materiálov v oblasti regionálneho rozvoja
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Trnavská cesta 26 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.07.1993
   03.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.07.1993
   17.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Tŕňová 18/b Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 20.07.1993
   16.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.07.1993
   12.11.2003Noví spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   11.11.2003Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   03.10.2003Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti regionálneho rozvoja
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.07.1993
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.07.1993
   02.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   11.02.1999Noví spoločníci:
   Slovenská obchodná a priemyselná komora, zast. Bratislavskou regionálnou komorou IČO: 30 842 654 Jašíkova 6 Bratislava
   BIC GROUP, spol. s r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   10.02.1999Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Slovenská obchodná a priemyselná komora, zast. JUDr. J. Vicianom - riaditeľom Bratislava
   17.03.1998Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   16.03.1998Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Grega Lučenkova 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisová 40 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   13.10.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Noví spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Slovenská obchodná a priemyselná komora, zast. JUDr. J. Vicianom - riaditeľom Bratislava
   12.10.1995Zrušené sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   04.08.1994Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   školiaca činnnosť v oblasti managementu
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Grega Lučenkova 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisová 40 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   03.08.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managementu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť.
   Tvorba pracovných príležitostí.
   Podnikateľské poradenstvo pre firmy, najmä príprava, realizácia a starostlivosť o novozaložené firmy.
   zabezpečovanie informačnej a sprostredkovateľskej činnosti know-how /u/ každého druhu
   Vykonávanie leasingu každého druhu.
   Služby v automatizovanom spracovaní dát a v informačnej technike.
   Príprava spoločenských a výstavných priestorov so zodpovedajúcim zariadením.
   Koncepcia a výroba reklamných a informačných materiálov pre podniky umiestnené v podnikateľských centrách.
   Sprostredkovanie zmlúv a ostatných vzťahov ktorým sú určené výkony podnikateľov.
   Sprostredkovanie fondov štartovacieho a rizikového kapitálu /Seed and Venture capital/ pre vznikajúce firmy.
   Výkon školiacej činnosti v oblasti managementu malých a stredných podnikov.
   Koordinácia podnikateľských aktivít v rámci siete BIC na Slovensku.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján GREGA Lucenkova 13 Bratislava
   Ing. Roman LINCZÉNYI Narcisová 40 Bratislava
   Ing. Ján STRELECSKÝ Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan VRÁTNY , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   B I C Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managementu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť.
   Tvorba pracovných príležitostí.
   Podnikateľské poradenstvo pre firmy, najmä príprava, realizácia a starostlivosť o novozaložené firmy.
   zabezpečovanie informačnej a sprostredkovateľskej činnosti know-how /u/ každého druhu
   Vykonávanie leasingu každého druhu.
   Služby v automatizovanom spracovaní dát a v informačnej technike.
   Príprava spoločenských a výstavných priestorov so zodpovedajúcim zariadením.
   Koncepcia a výroba reklamných a informačných materiálov pre podniky umiestnené v podnikateľských centrách.
   Sprostredkovanie zmlúv a ostatných vzťahov ktorým sú určené výkony podnikateľov.
   Sprostredkovanie fondov štartovacieho a rizikového kapitálu /Seed and Venture capital/ pre vznikajúce firmy.
   Výkon školiacej činnosti v oblasti managementu malých a stredných podnikov.
   Koordinácia podnikateľských aktivít v rámci siete BIC na Slovensku.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján GREGA Lucenkova 13 Bratislava
   Ing. Roman LINCZÉNYI Narcisová 40 Bratislava
   Ing. Ján STRELECSKÝ Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan VRÁTNY , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia