Vytvoriť faktúru

REOCENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REOCENTRUM
IČO 30840015
DIČ 2020868938
IČ DPH SK2020868938
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REOCENTRUM
Jankolova 6
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 015 €
Zisk -3 262 €
Aktíva 101 259 €
Vlastný kapitál 18 224 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262315909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,788
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,788
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,788
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,432
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,238
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,521
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,066
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 90,220
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,963
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,304
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,304
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 731
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,190
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,262
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,257
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,934
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 61,071
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 649
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,414
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,409
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,599
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 158,015
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 158,015
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 159,141
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,312
C. Služby (účtová skupina 51) 44,711
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 96,214
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,240
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,126
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 100,992
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,011
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3,010
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,141
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,001
M. Nákladové úroky (562) 801
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 339
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,130
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,256
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,006
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4267677.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840015 DIČ: 2020868938 IČ DPH: SK2020868938
 • Sídlo: REOCENTRUM, Jankolova 6, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Ľudmila Jurinová Kudlákova 1 Bratislava 841 01 01.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Ľudmila Jurinová 5 975 € (81.8%) Kudlákova 1 Bratislava 841 01
  Eva Jurinová 1 328 € (18.2%) Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2004Nové obchodné meno:
   REOCENTRUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jankolova 6 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení, seminárov, kurzov, výchovných a vzdelávacích aktivít
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a očné lekárstvo
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Jurinová Kudlákova 1 Bratislava 841 01
   Eva Jurinová Kudlákova 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľudmila Jurinová Kudlákova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.10.2003
   07.01.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVTECHCENTRUM, spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   transfér technológií
   tvorba databázy technológií a technologické poradenstvo
   organizovanie školení a semilnárov
   priame marketingové služby
   inžinierská činnosť
   management projektov
   konzultačná činnosť v podnikaní
   Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, s.r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   PROCONSULT, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 27.04.1997 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   24.07.2003Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 27.04.1997 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   26.05.2000Noví spoločníci:
   BIC GROUP, s.r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   25.05.2000Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o Zochova 5 Bratislava 811 03
   Ing. Peter Belák Toplianska 30 Bratislava
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Mária Turoňová Romanova 33 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   19.02.1998Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   PROCONSULT, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Peter Belák Toplianska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   18.02.1998Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   PROCONSULT, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Peter Belák Toplianska 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Turoňová Romanova 33 Bratislava 851 02
   20.01.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   transfér technológií
   tvorba databázy technológií a technologické poradenstvo
   organizovanie školení a semilnárov
   priame marketingové služby
   inžinierská činnosť
   management projektov
   konzultačná činnosť v podnikaní
   Noví spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o Zochova 5 Bratislava 811 03
   PROCONSULT, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Peter Belák Toplianska 30 Bratislava
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Mária Turoňová Romanova 33 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Turoňová Romanova 33 Bratislava 851 02
   19.01.1995Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managementu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť
   tvorba pracovných príležitosti na súkromnohospodárskom základe
   podnikateľské poradenstvo pre firmy, najmä príprava, realizácia a starostlivosť o novozaložené firmy, ohraničená na podporu managementu podnikateľov v naväznosti na ich oprávnenia
   nadobúdanie, spracovanie a zhodnocovanie pozemkov a zabezpečovanie informačnej a sprostredkovateľskej činnosti know-how /u/ každého druhu
   vykonávanie leasingu každého druhu
   služby v automatickom spracovaní dát a v informačnej technike
   prenajímanie prevádzkových a konferenčných miestností a ich vybavenia
   príprava spoločenských a výstavných prie- storov so zodpovedajúcim zariadením
   koncepcia a výroba reklamných a informačných materiálov pre podniky umiestnené v podnikateľských centrách
   výkon administratívnych prác pre tretích a doručovacia služba každého druhu
   sprostredkovanie zmlúv a ostatných vzťahov medzi oprávnenými podnikateľmi a osobami, ktorým sú určené výkony podnikateľov
   sprostredkovanie fondov štartovacieho kapitálu /Seed capital/ pre vznikajúce firmy
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisova 40 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Heinz Semerad Perlhofgasse 20 Giesshubl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   SLOVTECHCENTRUM, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managementu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť
   tvorba pracovných príležitosti na súkromnohospodárskom základe
   podnikateľské poradenstvo pre firmy, najmä príprava, realizácia a starostlivosť o novozaložené firmy, ohraničená na podporu managementu podnikateľov v naväznosti na ich oprávnenia
   nadobúdanie, spracovanie a zhodnocovanie pozemkov a zabezpečovanie informačnej a sprostredkovateľskej činnosti know-how /u/ každého druhu
   vykonávanie leasingu každého druhu
   služby v automatickom spracovaní dát a v informačnej technike
   prenajímanie prevádzkových a konferenčných miestností a ich vybavenia
   príprava spoločenských a výstavných prie- storov so zodpovedajúcim zariadením
   koncepcia a výroba reklamných a informačných materiálov pre podniky umiestnené v podnikateľských centrách
   výkon administratívnych prác pre tretích a doručovacia služba každého druhu
   sprostredkovanie zmlúv a ostatných vzťahov medzi oprávnenými podnikateľmi a osobami, ktorým sú určené výkony podnikateľov
   sprostredkovanie fondov štartovacieho kapitálu /Seed capital/ pre vznikajúce firmy
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisova 40 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Heinz Semerad Perlhofgasse 20 Giesshubl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia