Vytvoriť faktúru

STREAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STREAM
IČO 30840082
DIČ 2020291306
IČ DPH SK2020291306
Dátum vzniku 16 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STREAM
Hroznova 3/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 123 759 €
Zisk 3 600 €
Aktíva 158 213 €
Vlastný kapitál 15 667 €
Kontaktné informácie
Email stream-ba@stream.sk
Webová stránka http://www.stream.sk;http://www.bat-klima.sk
Phone(s) +421254650744, +421254650745, +421254650736
Fax(es) 0254650746, 00254650746
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 160,744
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,103
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,103
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,103
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 151,875
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 144,011
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 144,011
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144,011
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,861
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,443
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,418
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,766
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 715
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,051
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,744
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,267
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,362
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,362
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,666
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,666
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,600
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 141,477
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,689
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,689
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 136,144
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,951
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,951
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,099
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,598
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,024
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,472
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,644
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 115,489
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 123,759
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 115,489
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,270
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 118,564
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,558
D. Služby (účtová skupina 51) 72,819
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,369
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,414
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,241
4. Sociálne náklady (527, 528) 714
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,232
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,020
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,020
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,014
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,552
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,195
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,112
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 579
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 577
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -578
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,617
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,017
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,017
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840082 DIČ: 2020291306 IČ DPH: SK2020291306
 • Sídlo: STREAM, Hroznova 3/A, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava 841 08 13.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Veronika Turzová 3 319 € (50%) Horova 28 Bratislava 841 08
  Ing. Eugen Turza 3 319 € (50%) Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.2005Nové sidlo:
   Hroznova 3/A Bratislava 831 01
   14.02.2005Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   15.10.2004Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   27.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava 841 08
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 13.05.1993
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava
   17.02.2003Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   reklamná a propagačná činnosť
   kresličské práce
   16.02.2003Zrušené sidlo:
   Nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   29.06.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Turza P. Horova 28 Bratislava 841 07
   Ing. Veronika Turzová P. Horova 28 Bratislava 841 07
   07.08.1996Nové obchodné meno:
   STREAM, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   06.08.1996Zrušené obchodné meno:
   TZB - Progres spol. s r. o.
   15.06.1993Nové sidlo:
   Nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Turza P. Horova 28 Bratislava 841 07
   Ing. Veronika Turzová P. Horova 28 Bratislava 841 07
   14.06.1993Zrušené sidlo:
   Blumentálska 19 Bratislava 816 13
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava
   Vladimír Bursa Medveďovej 28 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Bursa
   Ing. Eugen Turza
   01.03.1993Nové sidlo:
   Blumentálska 19 Bratislava 816 13
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výroba, inštalácia, servis vetrania chladiar. zariadení
   výroba, inštalácia a servis ústredného vykurovania
   klampiarstvo
   zámočníctvo
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava
   Vladimír Bursa Medveďovej 28 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ing. Veronika Turzová Horova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Bursa
   Ing. Eugen Turza
   28.02.1993Zrušené sidlo:
   Blumentálska 19 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžieniering
   realizácia
   servis
   inžiniersko-poradenská služba
   nákup a predaj
   výroba
   export-import /včítane montážnych prác/ technických zariadení bodov, ako
   ústredné kúrenie
   vzduchotechnika
   zdravotechnika /voda, plyn, kanalizácia/
   elektroinštalácia
   meranie a regulácia
   požiarna ochrana
   technologické zariadenia a súvisiacich stavebných prác
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.1991Nové obchodné meno:
   TZB - Progres spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Blumentálska 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžieniering
   realizácia
   servis
   inžiniersko-poradenská služba
   nákup a predaj
   výroba
   export-import /včítane montážnych prác/ technických zariadení bodov, ako
   ústredné kúrenie
   vzduchotechnika
   zdravotechnika /voda, plyn, kanalizácia/
   elektroinštalácia
   meranie a regulácia
   požiarna ochrana
   technologické zariadenia a súvisiacich stavebných prác
   Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia