Vytvoriť faktúru

HARMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HARMAT
IČO 30840147
DIČ 2020328365
IČ DPH SK2020328365
Dátum vzniku 27 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARMAT
Krížna 44
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 255 €
Zisk -2 696 €
Aktíva 121 101 €
Vlastný kapitál 3 295 €
Kontaktné informácie
Email tlieskovska@ekorda.sk
Phone(s) 0255571238, 0248200408, 0255425926
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 118,051
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 111,698
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 111,698
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,295
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 102,403
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,241
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,283
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,283
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 231
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 231
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,727
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,464
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,263
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 112
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 118,051
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 599
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,345
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,345
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,696
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,452
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 65
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,037
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 113,681
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,681
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 768
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 495
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,093
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,778
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,255
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,778
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 477
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,892
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 237
D. Služby (účtová skupina 51) 4,820
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,833
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,062
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,215
4. Sociálne náklady (527, 528) 556
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 71
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,708
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 223
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,637
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,721
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 99
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,736
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,696
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840147 DIČ: 2020328365 IČ DPH: SK2020328365
 • Sídlo: HARMAT, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07 08.09.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alžbeta Pekárová 6 640 € (100%) Krížna 26 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.07.2012Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   10.07.2012Zrušené sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   11.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Andrea Rozvadská Krížna 26 Bratislava 811 07
   30.09.2009Noví spoločníci:
   Andrea Rozvadská Krížna 26 Bratislava 811 07
   29.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Andrea Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Lošáková Hrušové 550 Bzince pod Javorinou 916 11 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   30.07.2001Nové predmety činnosti:
   prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického
   prekladateľská činnosť z a do jazyka nemeckého
   08.09.2000Nové sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting - vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Andrea Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martina Lošáková Hrušové 550 Bzince pod Javorinou 916 11 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   07.09.2000Zrušené sidlo:
   Stavbárska 50 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie účtovníctva a ekonomického poradenstva
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   19.01.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností a bytov a prenájmu bytových a nebytových priestorov
   vykonávanie účtovníctva a ekonomického poradenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   18.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   28.10.1992Nové sidlo:
   Stavbárska 50 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru (na ktorý sa nevyžaduje zvláštne povolenie)
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.10.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť okrem položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie v obchodných veciach
   poradenstvo, rozbory, konzultácie v ekonomickoobchodnej oblasti
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   HARMAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť okrem položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie v obchodných veciach
   poradenstvo, rozbory, konzultácie v ekonomickoobchodnej oblasti
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia