Vytvoriť faktúru

AGENTURA AUTO DATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGENTURA AUTO DATA
IČO 30840244
DIČ 2020328376
IČ DPH SK2020328376
Dátum vzniku 23 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTURA AUTO DATA
Bojnická 3
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 398 971 €
Zisk 20 292 €
Aktíva 377 086 €
Vlastný kapitál 41 095 €
Kontaktné informácie
Email info@aad.sk
Webová stránka http://www.aad.sk
Phone(s) +421244454932, +421244454927
Fax(es) 0244454932
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 413,504
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 410,725
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 290
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 201
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 410,435
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,274
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 408,161
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,779
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,779
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 413,504
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,354
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,062
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,062
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,292
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 324,094
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,074
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,074
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 286,929
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,786
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,786
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 64,336
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 176,029
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,020
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,194
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,564
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 29,091
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,091
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 61,056
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 52
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 61,004
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 391,352
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 398,971
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 391,352
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 372,361
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,417
D. Služby (účtová skupina 51) 29,220
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 325,215
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 248,904
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 70,952
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,359
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,198
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,875
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,875
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,436
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,610
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 350,715
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 435
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 38
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 38
XII. Kurzové zisky (663) 39
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 358
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,081
O. Kurzové straty (563) 601
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,480
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,646
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,964
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,672
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,672
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840244 DIČ: 2020328376 IČ DPH: SK2020328376
 • Sídlo: AGENTURA AUTO DATA, Bojnická 3, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Mauer Cabanova 32 Bratislava 841 02 23.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Mauer 7 000 € (100%) Cabanova 32 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.07.2009Noví spoločníci:
   Peter Mauer Cabanova 32 Bratislava 841 02
   08.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Mauer Cabanova 32 Bratislava
   27.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Vomáčka Račianska 5 Bratislava
   13.01.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení
   návrh a optimalizácia informačných technológií, ich vývoj a realizácia
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Mauer Cabanova 32 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.12.1991
   12.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Mauer Cabanova 32 Bratislava
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Vomáčka Račianska 5 Bratislava
   Peter Mauer Cabanova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Mauer Cabanova 32 Bratislava
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Mauer Strachotova 32 Bratislava
   Miroslav Vomáčka Račianska 5 Bratislava
   Ing. Milan Jan Sikora Ždirnická 625 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Mauer Strachotova 32 Bratislava
   25.06.1997Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Mauer Strachotova 32 Bratislava
   Ing. Milan Jan Sikora Ždirnická 625 Praha Česká republika
   24.06.1997Zrušené sidlo:
   Madáchova 23 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Fekete Madáchova 23 Bratislava
   Peter Mauer Strachotova 32 Bratislava
   Ing. Milan Jan Sikora Ždirnická 625 Praha Česká republika
   11.01.1996Noví spoločníci:
   Ondrej Fekete Madáchova 23 Bratislava
   Peter Mauer Strachotova 32 Bratislava
   Miroslav Vomáčka Račianska 5 Bratislava
   Ing. Milan Jan Sikora Ždirnická 625 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mauer Strachotova 32 Bratislava
   10.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Fekete Madáchova 23 Bratislava
   Peter Mauer Strachotova 32 Bratislava
   Miroslav Vomáčka Račianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.03.1993Nové sidlo:
   Madáchova 23 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   28.03.1993Zrušené sidlo:
   Madáchova 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť, vrátane zahraničnej, podľa platných právnych predpisov
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Madáchova 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kalkulácie nákladov na opravu motorovýh vozidiel
   oceňovanie motorových vozidiel a sprostredkovanie oceňovania motorových vozidiel
   zisťovanie a popisovanie rozsahu poškodenia a stavu motorových vozidiel s doporučením technológie opravy
   konzultačná a poradenská služba v autoopravárenstve, poisťovníctva a ekonomike
   tvorba, vyhodnocovanie a distribúcia auto-dát
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť, vrátane zahraničnej, podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Ondrej Fekete Madáchova 23 Bratislava
   Peter Mauer Strachotova 32 Bratislava
   Miroslav Vomáčka Račianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia