Vytvoriť faktúru

VETERAN SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VETERAN SERVIS
IČO 30840333
DIČ 2020833760
IČ DPH SK2020833760
Dátum vzniku 20 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VETERAN SERVIS
Paulínyho 10
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 314 €
Zisk -193 424 €
Aktíva 2 084 408 €
Vlastný kapitál 825 022 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,891,880
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,676,156
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,655,296
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,930
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,083,052
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 409,456
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 131,858
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 20,860
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 15,806
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 5,054
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 215,069
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 190,431
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,797
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,797
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 162,634
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,638
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,310
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,328
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 655
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,891,880
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 631,598
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 43,650
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 43,650
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,248
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,248
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,698
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,698
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 11,903
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 11,903
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 759,523
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 759,523
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -193,424
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,260,282
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 174,200
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 170,000
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 4,200
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,086,082
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,086,082
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,086,082
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,314
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,314
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,314
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 238,619
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,462
D. Služby (účtová skupina 51) 27,812
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,515
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 142,884
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 142,884
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53,946
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -193,305
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,040
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -193,423
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -193,424
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4175188.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840333 DIČ: 2020833760 IČ DPH: SK2020833760
 • Sídlo: VETERAN SERVIS, Paulínyho 10, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Darina Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 06 13.06.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DARALUM STIFTUNG 43 650 € (100%) Vaduz 9490 Lichtenštajnsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.02.2015Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   17.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Darina Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 13.06.2012
   16.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ondriš Mlynská 6984/102 Banská Bystrica 974 09 Vznik funkcie: 15.08.2011
   06.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ondriš Mlynská 6984/102 Banská Bystrica 974 09 Vznik funkcie: 15.08.2011
   05.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kramárová Ševčenkova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2008
   22.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kramárová Ševčenkova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2008
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Novák Lazaretská 5 Bratislava 811 08
   03.08.2004Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   DARALUM STIFTUNG Aeulestrasse 5 Vaduz 9490 Lichtenštajnsko
   02.08.2004Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Ing. Karol Pavlů Kuzmányho 10 Bratislava 811 06
   12.12.2000Noví spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Ing. Karol Pavlů Kuzmányho 10 Bratislava 811 06
   11.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   17.11.1997Noví spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   16.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Veteran Club, ústredný automotoklub Slovenskej republiky Paulínyho 10 Bratislava
   10.04.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Lazaretská 5 Bratislava 811 08
   09.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   výstavná, poradenská, marketingová, konzultačná činnosť
   služby spojené s motorizmom a cestovným ruchom
   propagačná a reklamná činnosť so zameraním na rozvoj a ochranu technických pamiatok
   zastupovanie a sprostredkovanie stavebných činností a služieb
   stavebná, montážna činnosť, investičná činnosť, rekonštrukcia, modernizácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Duklianska 5 Bratislava
   16.07.1992Noví spoločníci:
   Veteran Club, ústredný automotoklub Slovenskej republiky Paulínyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Duklianska 5 Bratislava
   15.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Mária Kollárova Bebravská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   VETERAN SERVIS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavná, poradenská, marketingová, konzultačná činnosť
   služby spojené s motorizmom a cestovným ruchom
   propagačná a reklamná činnosť so zameraním na rozvoj a ochranu technických pamiatok
   zastupovanie a sprostredkovanie stavebných činností a služieb
   stavebná, montážna činnosť, investičná činnosť, rekonštrukcia, modernizácia
   Noví spoločníci:
   Mária Kollárova Bebravská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia