Vytvoriť faktúru

UPREG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UPREG
IČO 30840384
DIČ 2020332633
IČ DPH SK2020332633
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo UPREG
Rybničná 40
83554
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 073 €
Aktíva 55 174 €
Vlastný kapitál 12 315 €
Kontaktné informácie
Email upreg@upreg.sk
Phone(s) 0244886000, 0905512734
Mobile phone(s) 0905512734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,628
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,345
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,851
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 59,628
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,315
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 2,855
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 2,855
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,460
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,313
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 47,313
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,922
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,288
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 83
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,073
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,790
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,283
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,918
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,272
C. Služby (účtová skupina 51) 2,902
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,564
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,155
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,616
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 380
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 379
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -380
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,775
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 3,775
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840384 DIČ: 2020332633 IČ DPH: SK2020332633
 • Sídlo: UPREG, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Cibulčík 0 € (0%) Tbiliská 5 Bratislava
  Ing. Peter Cibulčík 0 € (0%) Cyprichova 78 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.06.1996Noví spoločníci:
   Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Peter Cibulčík Cyprichova 78 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   20.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Mária Delmárová Karadžičova 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   04.03.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   vývoj, výroba, montáž, inštalácia a opravy elekrických zariadení
   nákup a predaj meracej, regulačnej, automatizačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky, príslušenstva, náhradných dielov, záznamových médií a odbornej literatúry
   prenájom meracej, regulačnej, automatizačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky a príslušenstva
   poskytovanie software
   expertízna činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   usporiadanie odborných školení vo vyššie uvedených oblastiach
   03.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ v oblasti meracích a automatizačných systémov:
   výskum, vývoj a navrhovanie, realizačné a servisné činnosti, analytická činnosť
   zabezpečovanie projekčnej činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť
   programátorská činnosť
   vykonávanie eexpertíz a posudkov
   usporadúvanie školení a seminárov
   tvora a predaj súvisiacej dokumentácie
   2/ nákup, predaj, predaj na splátky, prenájom a servis:
   meracej, regulačnej, automatizačnej techniky
   výpočtovej techniky
   programových produktov
   elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky
   náhradných dielov a príslušenstva
   kancelárskej techniky
   záznamových médii
   odbornej literatúry
   3/ zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými predpismi, týkajúca sa komodít pod bodom 2/
   4/ maloobchodný predaj komodít uvedených pod bodom 2/
   5/ tvorba a rozmnožovanie písomností
   6/ reklama a propagácia
   7/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti technickej spolupráce
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   UPREG, v. o. s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ v oblasti meracích a automatizačných systémov:
   výskum, vývoj a navrhovanie, realizačné a servisné činnosti, analytická činnosť
   zabezpečovanie projekčnej činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť
   programátorská činnosť
   vykonávanie eexpertíz a posudkov
   usporadúvanie školení a seminárov
   tvora a predaj súvisiacej dokumentácie
   2/ nákup, predaj, predaj na splátky, prenájom a servis:
   meracej, regulačnej, automatizačnej techniky
   výpočtovej techniky
   programových produktov
   elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky
   náhradných dielov a príslušenstva
   kancelárskej techniky
   záznamových médii
   odbornej literatúry
   3/ zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými predpismi, týkajúca sa komodít pod bodom 2/
   4/ maloobchodný predaj komodít uvedených pod bodom 2/
   5/ tvorba a rozmnožovanie písomností
   6/ reklama a propagácia
   7/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti technickej spolupráce
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Mária Delmárová Karadžičova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci