Vytvoriť faktúru

ELSEMP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELSEMP
IČO 30840392
DIČ 2020299138
IČ DPH SK2020299138
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELSEMP
Malinová 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 504 €
Zisk 2 053 €
Kontaktné informácie
Email elsemp@elsemp.sk
Phone(s) 0905607898
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 130,293
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,210
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 100,009
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,860
3. Výrobky (123) - /194/ 2,222
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 90,927
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,410
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,033
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,033
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,377
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,791
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,868
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,923
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 83
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 83
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,293
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,595
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 40,886
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,886
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,053
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 79,698
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 79,698
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,300
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,300
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,943
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,160
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,295
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 50,504
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 47,660
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,912
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -68
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,288
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 31,962
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,859
D. Služby (účtová skupina 51) 13,268
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 129
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,216
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,415
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 203
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 203
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -203
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,013
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,053
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016