Vytvoriť faktúru

ELCONDER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELCONDER
IČO 30840414
DIČ 2020685854
IČ DPH SK2020685854
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELCONDER
Hrušovská 20000/45A
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 651 635 €
Zisk 5 378 €
Aktíva 187 468 €
Vlastný kapitál 10 770 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911852128, +421903852128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 187,901
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,083
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,083
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,083
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 184,021
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 69,294
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,294
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 23,108
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 23,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 108
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 134,238
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 134,238
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,238
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -42,619
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 68
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -42,687
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 797
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 187,901
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,148
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,962
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,962
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,892
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,892
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -84
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,849
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,933
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,378
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 171,753
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 97
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 97
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 171,656
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 148,384
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,384
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,763
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,025
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 963
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 651,635
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 651,635
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 532,862
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 118,773
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 641,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 412,737
D. Služby (účtová skupina 51) 183,676
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,056
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,927
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,399
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,730
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,705
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,836
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,836
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,782
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,843
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -63,551
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,927
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,033
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,033
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 894
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,927
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,916
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,538
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,538
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,378
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840414 DIČ: 2020685854 IČ DPH: SK2020685854
 • Sídlo: ELCONDER, Hrušovská 20000/45A, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Richard Lattacher Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07 30.12.1991
  Ing. Jana Lattacherová Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07 10.04.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Richard Lattacher 8 962 € (100%) Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2011Nové sidlo:
   Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07
   30.05.2011Zrušené sidlo:
   Mierová 26 Bratislava 821 05
   13.10.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a prístrojov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   administratívna činnosť
   upratovacie a čistiace práce
   odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
   oprava a výroba vyhradených technických zariadení elektrických
   technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   12.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   15.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   21.04.2006Nové obchodné meno:
   ELCONDER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 26 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Lattacher Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.12.1991
   Ing. Jana Lattacherová Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.04.2006
   20.04.2006Zrušené obchodné meno:
   ATTACHE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nová ul. 83 Slovenský Grob 900 29
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Milan Majtás Ondavská 8 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   17.03.1993Nové sidlo:
   Nová ul. 83 Slovenský Grob 900 29
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Milan Majtás Ondavská 8 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   16.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie reštauračných služieb
   výroba kovových a drevených výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   ATTACHE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie reštauračných služieb
   výroba kovových a drevených výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia