Vytvoriť faktúru

ASECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASECO
IČO 30840431
DIČ 2020297411
IČ DPH SK2020297411
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASECO
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 758 662 €
Zisk 48 007 €
Aktíva 435 055 €
Vlastný kapitál 205 127 €
Kontaktné informácie
Email ba@aseco.sk
Phone(s) 0250244303, 0255568440, 0905544174
Mobile phone(s) 0905544174, 0905601465, 0915987412
Fax(es) 0255568440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 520,315
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 519,086
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,283
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 74
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,209
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 239,516
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 239,516
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,516
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 276,287
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,609
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 273,678
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,229
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,229
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 520,315
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 239,498
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,768
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 162,117
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 162,117
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,007
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,817
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,247
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,247
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 278,015
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 94,408
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,408
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,250
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,882
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,902
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,573
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,555
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 760,042
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 758,662
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 385,504
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 373,158
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 711,883
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 417,486
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,885
D. Služby (účtová skupina 51) 66,622
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 216,112
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 142,399
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 20,650
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 45,729
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,334
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 579
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,779
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,669
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,380
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,380
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,380
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,009
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840431 DIČ: 2020297411 IČ DPH: SK2020297411
 • Sídlo: ASECO, Vajnorská 137, 83000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Gabriel Bán 1081 Tešedíkovo 925 82 01.01.2006
  Ing. Jana Vojtková Jamnického 16 Bratislava 841 05 01.01.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Gabriel Bán 13 278 € (100%) 1081 Tešedíkovo 925 82
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2009Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   23.01.2009Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   18.12.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Gabriel Bán Nová 1081 Tešedíkovo 925 82
   17.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, a.s. Nevädzová 5 Bratislava 821 03
   06.01.2007Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vojtková Jamnického 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   06.01.2006Noví spoločníci:
   Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, a.s. Nevädzová 5 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Gabriel Bán 1081 Tešedíkovo 925 82 Vznik funkcie: 01.01.2006
   05.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 02.02.2005
   11.02.2005Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 02.02.2005
   10.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   25.02.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   24.02.1998Zrušené sidlo:
   Žiarska 4 Bratislava 811 03
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29.augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Žiarska 4 Bratislava 811 03
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   15.07.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29.augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   14.07.1994Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1992Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   15.10.1992Zrušené sidlo:
   Bakošova 24 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kráľ Sadová 22 Ružomberok
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Ing. Artúr Takács Sokolská 25 Senec
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   ASECO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon komplexnej projekčnej, programátorskej, dodávateľskej a montážnej činnosti v oblasti elektrotechniky a ASRTP (automatizované systémy riadenia technologických procesov), vrátane uvádzania do chodu a poskytovanie servisu v oblasti elektrotechniky, ASRTP a kancelárskej a výpočtovej techniky.
   výkon konzultačnej, poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti elektrotechniky, ASRTP a kancelárskej výpočtovej techniky
   sprostredkovanie osobnej a nákladnej dopravy
   komplexné zastupovanie zahraničných právnických a fyzických osôb na území ČSFR
   výkon obchodnej činnosti so zahraničím v rámci priamych vzťahov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kráľ Sadová 22 Ružomberok
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Ing. Artúr Takács Sokolská 25 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia