Vytvoriť faktúru

TERMOREG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMOREG
IČO 30840520
DIČ 2020357097
IČ DPH SK2020357097
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMOREG
Hlinícka 1
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 173 797 €
Zisk 48 724 €
Aktíva 1 237 689 €
Vlastný kapitál 67 614 €
Kontaktné informácie
Email info@termoreg.sk
Webová stránka http://www.termoreg.sk
Phone(s) +421244873137, +421244873139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 984,900
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 100,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 208,692
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 200,181
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,022
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,489
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,193,592
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 116,338
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 25,283
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 35,692
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,724
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,077,254
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 597
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 158,449
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,846
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,028
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,020
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 94,555
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 918,208
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 173,797
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 53,666
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 120,095
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 114,114
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 47,997
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,980
C. Služby (účtová skupina 51) 25,763
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 35,766
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 345
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,263
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 59,683
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 97,021
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,161
M. Nákladové úroky (562) 1,760
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,400
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,160
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 56,523
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,799
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,724
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015