Vytvoriť faktúru

SALUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SALUS
IČO 30840554
DIČ 2020315550
IČ DPH SK2020315550
Dátum vzniku 20 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALUS
Tomášikova 32
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 597 €
Zisk -111 308 €
Aktíva 341 372 €
Vlastný kapitál 330 859 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905624805
Mobile phone(s) 0905624805
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 229,487
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 225,495
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,049
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,985
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 483
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,758
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 246,472
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,592
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 714,121
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -577,524
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -111,308
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 213,880
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,480
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,731
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,904
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 275
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 212,400
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 597
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 597
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 108,648
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,460
C. Služby (účtová skupina 51) 30,920
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 38,254
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,291
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,723
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -108,051
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -44,380
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,257
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,257
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,257
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -111,308
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -111,308
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017