Vytvoriť faktúru

SAMON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAMON
IČO 30840821
DIČ 2020343578
IČ DPH SK2020343578
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMON
Levárska 13
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 215 412 €
Zisk 999 €
Aktíva 53 155 €
Vlastný kapitál -47 870 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265427876
Fax(es) 0265427876
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 43,739
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 44,739
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,739
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -1,132
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,967
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 622
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,452
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 42,607
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -46,871
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -55,174
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 999
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,478
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 89,478
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,927
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 15,021
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,317
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 215,412
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 52,142
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 156,453
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,807
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 211,869
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 20,443
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,611
C. Služby (účtová skupina 51) 19,508
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 75,162
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 400
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,049
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,204
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,492
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,543
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 83,033
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 23
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 23
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,607
M. Nákladové úroky (562) 1,415
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 192
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,584
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,959
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 999
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30840821 DIČ: 2020343578 IČ DPH: SK2020343578
 • Sídlo: SAMON, Levárska 13, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Kořínek Štefánikova 1046 Veľké Leváre 908 73 30.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Kořínek 3 320 € (50%) Štefánikova 1046 Veľké Leváre 908 73
  Ladislav Hrčka 3 320 € (50%) Čáry 908 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43 Vznik funkcie: 30.07.1998
   03.12.2009Noví spoločníci:
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Štefánikova 1046 Veľké Leváre 908 73
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kořínek Štefánikova 1046 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 30.12.1991
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43 Vznik funkcie: 30.07.1998
   02.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   08.03.1999Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   Noví spoločníci:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka Mlynarovičova 3 Bratislava 851 03
   Ing. Vladimír Kořínek nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.1993Nové sidlo:
   Levárska 13 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských, cestovinárskych, cukrárskych, cukrovinárskych a cereálnych produktov a prísad
   výroba pomôcok pre pekársku výrobu
   spracovanie pochutín
   obchodná činnosť s poživatinami
   Noví spoločníci:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie spracovania potravín s výnimkou mäsiarstva, mlynárstva, pivovarníctva, a mliekarenstva
   zabezpečovanie spracovnia pochutín s výnimkou tabaku
   sprostredkovateľská, obstarávateľská a obchodná činnosť s poživatinami
   zabezpečovanie verejného stravovania v súvislosti s predajom poživatín
   poradenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Horváth Jasovská 47 Bratislava 851 07
   Jaroslav Práger Olbrachtova 6 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Štolc 258 Rovinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   SAMON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie spracovania potravín s výnimkou mäsiarstva, mlynárstva, pivovarníctva, a mliekarenstva
   zabezpečovanie spracovnia pochutín s výnimkou tabaku
   sprostredkovateľská, obstarávateľská a obchodná činnosť s poživatinami
   zabezpečovanie verejného stravovania v súvislosti s predajom poživatín
   poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Horváth Jasovská 47 Bratislava 851 07
   Ladislav Hrčka Mlynarovičova 3 Bratislava 851 03
   Ing. Vladimír Kořínek nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   Jaroslav Práger Olbrachtova 6 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Štolc 258 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia