Vytvoriť faktúru

"CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT " skrátene CC & M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT " skrátene CC & M
IČO 30840953
DIČ 2020345162
IČ DPH SK2020345162
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT " skrátene CC & M
Cabanova 5
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 036 €
Zisk 2 215 €
Aktíva 84 046 €
Vlastný kapitál 25 295 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,688
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,688
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,688
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,234
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,128
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 502
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,922
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,713
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,972
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,526
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,215
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,209
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,725
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,550
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,561
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,614
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 484
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,036
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 37,036
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 33,647
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,300
C. Služby (účtová skupina 51) 21,406
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 235
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,250
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,456
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,389
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,330
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 214
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 214
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -214
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,175
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,215
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015