Vytvoriť faktúru

EQUIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EQUIS
IČO 30841054
DIČ 2020299226
IČ DPH SK2020299226
Dátum vzniku 23 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EQUIS
Račianska 57
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 714 €
Zisk -21 339 €
Aktíva 114 180 €
Vlastný kapitál 111 426 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244250607, +421244461116
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,600
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,600
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,600
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 71,926
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,017
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 91,526
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 90,088
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 60,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 60,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,242
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 47,185
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,339
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,438
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 124
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,314
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -319
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,211
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 422
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 44,714
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 44,714
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,973
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,890
C. Služby (účtová skupina 51) 28,508
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,297
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,609
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,654
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,618
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,633
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,259
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,316
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 122
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 122
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -120
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,379
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,339
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015