Vytvoriť faktúru

R K S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R K S
IČO 30841275
DIČ 2020328398
IČ DPH SK2020328398
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R K S
Rajecká 36
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 962 431 €
Zisk 43 252 €
Aktíva 1 330 663 €
Vlastný kapitál 1 141 364 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245648204, 0245648205
Fax(es) 0245648204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,126,630
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,877
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,877
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,877
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,087,091
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 91,346
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 91,346
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 333,072
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 333,295
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,295
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -223
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 662,673
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,173
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 658,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,662
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 7,662
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,126,630
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 987,223
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 63,070
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 63,070
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 587
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,307
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,307
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 34,933
2. Ostatné fondy (427, 42X) 34,933
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 839,074
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 839,074
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,252
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,407
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 400
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 400
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 125,534
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,133
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,133
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 565
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,616
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,961
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,259
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,473
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 950,228
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 962,431
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 65,755
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 884,473
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,849
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,580
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,774
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 905,224
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 303,692
D. Služby (účtová skupina 51) 162,130
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 388,636
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 285,488
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 96,262
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,886
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,745
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,924
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,924
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,097
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,207
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 486,255
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 48
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 48
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 213
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 204
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -149
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,058
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,806
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,806
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30841275 DIČ: 2020328398 IČ DPH: SK2020328398
 • Sídlo: R K S, Rajecká 36, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava 30.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Svatý 31 535 € (50%) Rajecká 36 Bratislava
  Ing. Martin Juriš 31 535 € (50%) Bratislava 841 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Svatý Hájniky 14 Svätý Jur 900 21
   Ing. Martin Juriš Mládežnícka 14 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Svätý Rajecká 36 Bratislava
   22.11.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   26.08.1994Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie a prenájom vysielacích rádiových staníc
   15.03.1994Noví spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   14.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   02.09.1993Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   01.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   nákup a predaj rozličného spotrebného a priemyselného tovaru v rozsaho voľnej živnosti
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská činnosť v oblasti rádiokomunikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svätý Rajecká 36 Bratislava
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   obchodná činnosť všeobecného charakteru
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť.
   U tovarov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje zvláštne povolenie, je možné ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   R K S, spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   obchodná činnosť všeobecného charakteru
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť.
   U tovarov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje zvláštne povolenie, je možné ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia