Vytvoriť faktúru

A M E X - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A M E X
IČO 30841348
DIČ 2020344788
IČ DPH SK2020344788
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A M E X
Nádražná 34/1577
90028
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 560 €
Aktíva 329 152 €
Vlastný kapitál -178 484 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245944501, 0245944651
Mobile phone(s) +421905361100
Fax(es) 0245944428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 202,291
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 202,291
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,818
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 128,501
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 92,179
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,409
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 358
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 330,792
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -180,045
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -185,788
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,560
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 510,837
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,393
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 418,946
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 341,330
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 45,810
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,959
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,847
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 27,138
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 600
C. Služby (účtová skupina 51) 600
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -600
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -600
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -600
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30841348 DIČ: 2020344788 IČ DPH: SK2020344788
 • Sídlo: A M E X, Nádražná 34/1577, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Demčák Popolná 53 Bratislava 831 06 30.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Demčák 6 700 € (100%) Popolná 53 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Demčák Popolná 53 Bratislava 831 06
   16.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Demčák Svätoplukova 11 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Demčák Tupého 15 Bratislava
   30.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Demčák Popolná 53 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1991
   29.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Demčák Tupého 15 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   28.09.2004Nové sidlo:
   Nádražná 34/1577 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Demčák Svätoplukova 11 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Nad Lúčkami 53 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Anna Kesanová Nad Lúčkami 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Anna Kesanová Nad Lúčkami 53 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   17.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Demčák Tupého 15 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   RNDr. Anna Kesanová Nad Lúčkami 53 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   16.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Demčák Tupého 15 Bratislava
   RNDr. Anna Kesanová Nad Lúčkami 53 Bratislava
   10.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Anna Kesanová Nad Lúčkami 53 Bratislava
   Ing. Ladislav Demčák Tupého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Demčák Tupého 15 Bratislava
   RNDr. Anna Kesanová Nad Lúčkami 53 Bratislava
   09.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav DEMČÁK Železničiarska 18 Bratislava
   RNDr. Anna KESANOVÁ Nad Lúčkami 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav DEMČÁK Železničiarska 18 Bratislava
   RNDr. Anna KESANOVÁ Nad Lúčkami 53 Bratislava
   17.02.1993Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 53 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a prenájom elektronických zariadení
   výroba a predaj elektronických zariadení vlastnej produkcie a poradenská činnosť s tým súvisiaca
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   výroba prototypov elektronických zariadení
   sprostredkovanie v oblasti kultúry, obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav DEMČÁK Železničiarska 18 Bratislava
   RNDr. Anna KESANOVÁ Nad Lúčkami 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav DEMČÁK Železničiarska 18 Bratislava
   RNDr. Anna KESANOVÁ Nad Lúčkami 53 Bratislava
   16.02.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebnej elektroniky a príslušenstva
   nákup a predaj hudobných nástrojov a príslušenstva
   výroba prototypov elektronických zariadení
   výroba a predaj elektronických zariadení vlastnej produkcie a poradenská činnosť s tým súvisiaca
   realizácia koncertov na území ČSFR i v zahraničí
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v zmysle platných právnych predpisov
   marketing a managing
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav DEMČÁK Železničiarska 18 Bratislava
   RNDr. Anna KESANOVÁ Gabčíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   A M E X , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebnej elektroniky a príslušenstva
   nákup a predaj hudobných nástrojov a príslušenstva
   výroba prototypov elektronických zariadení
   výroba a predaj elektronických zariadení vlastnej produkcie a poradenská činnosť s tým súvisiaca
   realizácia koncertov na území ČSFR i v zahraničí
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v zmysle platných právnych predpisov
   marketing a managing
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav DEMČÁK Železničiarska 18 Bratislava
   RNDr. Anna KESANOVÁ Gabčíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia