Vytvoriť faktúru

S T A M A D O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S T A M A D O
IČO 30841356
DIČ 2020343468
IČ DPH SK2020343468
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S T A M A D O
Pieskovcová 60
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 316 €
Zisk -3 316 €
Aktíva 37 406 €
Vlastný kapitál -21 360 €
Kontaktné informácie
Email jarmila.dobrikova@post.sk
Phone(s) 0220861871, 0264770095, 0264537221, 0903455019
Mobile phone(s) +421903447442, +421903657586, 0903455019
Fax(es) 0264537221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,579
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,579
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,888
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,888
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,556
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,556
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,556
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,135
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,901
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,234
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,579
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,323
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,316
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,256
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,956
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,089
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,089
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,365
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 502
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,412
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,316
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 16,612
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,800
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 10,888
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,516
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,697
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,283
D. Služby (účtová skupina 51) 10,184
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,389
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,841
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,381
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,167
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 975
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 975
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -975
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,356
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30841356 DIČ: 2020343468 IČ DPH: SK2020343468
 • Sídlo: S T A M A D O, Pieskovcová 60, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava 13.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Dobrík 6 639 € (100%) Pieskovcová 60 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   18.11.1994Nové sidlo:
   Pieskovcová 60 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   17.11.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť a rekonštrukčné stavebné práce inžinierskych, priemyselných a bytových a občianskych stavieb
   murárske, tesárske, obkladačské, pokrývačské, klampiarske, podlahárske a tepelno-izolačné práce, vrátane zemných prác
   obchodná činnosť maloobchodného i veľkoobchodného charakteru s hmotnými a nehmotnými tovarmi, výrobkami a vecami okrem tovarov na vývoz a dovoz ktorých je treba osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Jozef Machata 423 Borský Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   S T A M A D O spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť a rekonštrukčné stavebné práce inžinierskych, priemyselných a bytových a občianskych stavieb
   murárske, tesárske, obkladačské, pokrývačské, klampiarske, podlahárske a tepelno-izolačné práce, vrátane zemných prác
   obchodná činnosť maloobchodného i veľkoobchodného charakteru s hmotnými a nehmotnými tovarmi, výrobkami a vecami okrem tovarov na vývoz a dovoz ktorých je treba osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Jozef Machata 423 Borský Jur
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia