Vytvoriť faktúru

H. C. RIVAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H. C. RIVAL
IČO 30841445
DIČ 2020328409
IČ DPH SK2020328409
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H. C. RIVAL
Mierová 268
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 525 197 €
Zisk 23 019 €
Aktíva 355 805 €
Vlastný kapitál 316 482 €
Kontaktné informácie
Email hcrival@stonline.sk
Phone(s) +421245241133
Mobile phone(s) +421903727954, +421903727955
Fax(es) 0245241133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 37,458
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 37,458
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 37,458
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 360,493
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 285,417
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,370
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,769
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 397,951
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 339,501
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 854
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 308,988
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,019
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,450
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,174
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 44,600
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,387
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,619
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,594
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,676
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 525,197
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 525,004
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 189
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 495,371
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 257,079
C. Služby (účtová skupina 51) 161,455
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 35,843
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 820
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,498
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 18,885
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,791
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,826
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106,470
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 13
X. Výnosové úroky (662) 13
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 104
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,735
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,716
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30841445 DIČ: 2020328409 IČ DPH: SK2020328409
 • Sídlo: H. C. RIVAL, Mierová 268, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Horváth Mierová 266 Bratislava 821 05 28.02.1996
  Ing. Ildikó Horváthová Mierová 268 Bratislava 821 05 12.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Horváth 3 320 € (50%) Mierová 266 Bratislava 821 05
  Ing. Ildikó Horváthová 3 320 € (50%) Mierová 268 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2015Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   montáž oceľových konštrukcií
   12.11.2010Nové sidlo:
   Mierová 268 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Horváth Mierová 266 Bratislava 821 05
   Ing. Ildikó Horváthová Mierová 268 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Horváth Mierová 266 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.02.1996
   Ing. Ildikó Horváthová Mierová 268 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 12.10.2010
   11.11.2010Zrušené sidlo:
   Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Ing. Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Ing. Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Ing. Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Ing. Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   28.02.1996Nové sidlo:
   Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a montáž v oblasti strojnej a drevárskej
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   spracovanie konštrukčných a výrobných dokumentácií
   Noví spoločníci:
   Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Ing. Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Ing. Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   27.02.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu s výnimkou tovaru, na ktorý je potrebné osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť /dovoz a vývoz tovarov/, okrem komodít, na ktoré je potrebné povolenie
   sprostredkovateľská, zastupiteľská a poradenská činnosť
   zabezpečovanie výroby a montáže v oblasti strojnej, stavebnej a drevárskej
   obstarávateľská činnosť
   prepravná činnosť, pre vlastné potreby
   investičná spoluúčasť na priemyselnom podnikaní
   spracovanie projektových dokumentácií a inžinierska činnosť
   spracovanie konštrukčných a výrobných dokumentácií
   Predmet činnosti môže byť rozšírený o služby na základe podmienok nových právnych predpisov /služby na základe osobných povolení licencií/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Cebuľák Rovniankova 16 Bratislava
   Ing. Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   H. C. RIVAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu s výnimkou tovaru, na ktorý je potrebné osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť /dovoz a vývoz tovarov/, okrem komodít, na ktoré je potrebné povolenie
   sprostredkovateľská, zastupiteľská a poradenská činnosť
   zabezpečovanie výroby a montáže v oblasti strojnej, stavebnej a drevárskej
   obstarávateľská činnosť
   prepravná činnosť, pre vlastné potreby
   investičná spoluúčasť na priemyselnom podnikaní
   spracovanie projektových dokumentácií a inžinierska činnosť
   spracovanie konštrukčných a výrobných dokumentácií
   Predmet činnosti môže byť rozšírený o služby na základe podmienok nových právnych predpisov /služby na základe osobných povolení licencií/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Cebuľák Rovniankova 16 Bratislava
   Ing. Michal Horváth Bodvianska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia