Vytvoriť faktúru

PROVEKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROVEKA
IČO 30841704
DIČ 2020314351
IČ DPH SK2020314351
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROVEKA
Hrušovská 15
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 111 €
Zisk -33 579 €
Aktíva 83 259 €
Vlastný kapitál 74 289 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903504904, +421911768472, +421903417216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,824
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,824
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,824
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,347
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,780
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 703
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,413
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,171
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,710
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,600
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 66,050
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,579
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,461
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,461
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,470
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,609
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,111
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,111
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 69,932
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,050
C. Služby (účtová skupina 51) 18,972
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,946
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 688
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,499
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,777
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -31,821
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,089
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 14,326
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 14,264
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 57
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 15,054
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 14,241
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 813
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -728
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,549
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,030
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,579
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30841704 DIČ: 2020314351 IČ DPH: SK2020314351
 • Sídlo: PROVEKA, Hrušovská 15, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Kralovič konateľ Agátová 872/97 Marianka 900 33 30.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Judita Kralovičová 6 639 € (100%) Agátová 872/97 Marianka 900 33
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   organizovanie rekreačných jázd na koňoch
   prenájom hnuteľných vecí
   04.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Agátová 872/97 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 30.12.1991
   03.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Heyrovského 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 30.12.1991
   29.04.2010Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   prípravné práce k realizácii stavby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
   21.11.2007Nové sidlo:
   Hrušovská 15 Bratislava 821 07
   20.11.2007Zrušené sidlo:
   Miletičova 9/a Bratislava 821 08
   26.06.2007Noví spoločníci:
   Judita Kralovičová Agátová 872/97 Marianka 900 33
   25.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   22.06.2005Nové obchodné meno:
   PROVEKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 9/a Bratislava 821 08
   21.06.2005Zrušené obchodné meno:
   CUM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   21.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Heyrovského 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 30.12.1991
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   30.11.1998Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   07.10.1994Nové obchodné meno:
   CUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a obstaravateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
   konzultačné služby v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   06.10.1994Zrušené obchodné meno:
   Petricum, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s hlavným zameraním na dovoz a vývoz chemických surovín a produktov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bartrových obchodoch a poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Predmetom činnosti je ďalej kapitánové podieľanie sa na iných spoločnostiach, ako aj finančné operácie slúžiace k dosiahnutiu obchodného cieľa spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Petrimex, ú.s. pre zahraničný obchod Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Petricum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s hlavným zameraním na dovoz a vývoz chemických surovín a produktov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bartrových obchodoch a poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Predmetom činnosti je ďalej kapitánové podieľanie sa na iných spoločnostiach, ako aj finančné operácie slúžiace k dosiahnutiu obchodného cieľa spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Petrimex, ú.s. pre zahraničný obchod Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia