Vytvoriť faktúru

BYTOFOND Nové Mesto - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BYTOFOND Nové Mesto
Stav Zrušená
IČO 30841917
Dátum vzniku 01 Apríla 1992
Právna forma Obecný podnik
Sídlo BYTOFOND Nové Mesto
Hálkova 11
83289
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30841917
 • Sídlo: BYTOFOND Nové Mesto, Hálkova 11, 83289, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.02.1995Zrušené obchodné meno:
   BYTOFOND Nové Mesto
   Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie technickej evidencie o domovom fonde
   správa domového,bytového fondu a nebytových priestorov hl. m. SR
   preberanie domov, bydov a pozemkov do správy a prevádzky
   realizovanie vopred schváleného predaja domov, bytov a nebytových priestorov
   nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa platnej legislatívy
   údržba, opravy a prevádzka bytového a domového fondu vrátane strojového zariadenia a vybavenia domov spojená s investičnou činnosťou
   údržba, opravy a prevádzka tepelno-energetických zariadení na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovanie modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu
   poskytovanie užívateľom bytov a nebytových priestorov služby spojené s bývaním a užívaním
   uzatváranie zmlúv o prenájme bytov, nebytových priestorov služby spojené s bývaním a užívaním
   uzatváranie zmlúv o prenájme bytov, nebytových priestorov, zmlúv za dodávku, respektíve sprostredkovanie všetkých druhov služieb v zmysle platných predpisov
   zabezpečenie inkasa tržieb za prenájom a poskytované služby
   udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a priestoroch im patriacich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčova 6 Bratislava
   01.04.1992Nové obchodné meno:
   BYTOFOND Nové Mesto
   Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie technickej evidencie o domovom fonde
   správa domového,bytového fondu a nebytových priestorov hl. m. SR
   preberanie domov, bydov a pozemkov do správy a prevádzky
   realizovanie vopred schváleného predaja domov, bytov a nebytových priestorov
   nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa platnej legislatívy
   údržba, opravy a prevádzka bytového a domového fondu vrátane strojového zariadenia a vybavenia domov spojená s investičnou činnosťou
   údržba, opravy a prevádzka tepelno-energetických zariadení na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovanie modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu
   poskytovanie užívateľom bytov a nebytových priestorov služby spojené s bývaním a užívaním
   uzatváranie zmlúv o prenájme bytov, nebytových priestorov služby spojené s bývaním a užívaním
   uzatváranie zmlúv o prenájme bytov, nebytových priestorov, zmlúv za dodávku, respektíve sprostredkovanie všetkých druhov služieb v zmysle platných predpisov
   zabezpečenie inkasa tržieb za prenájom a poskytované služby
   udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a priestoroch im patriacich
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčova 6 Bratislava