Vytvoriť faktúru

V E N T A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V E N T A
IČO 30996007
DIČ 2020359033
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V E N T A
Holubyho 42
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 347 €
Zisk 957 €
Aktíva 8 380 €
Vlastný kapitál -4 323 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336413972, 0336413003
Fax(es) 0336413972
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,262
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,756
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 384
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 420
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 420
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -36
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,372
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,337
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,035
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 506
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 506
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,262
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,366
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,978
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 804
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,782
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 957
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,114
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 294
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 294
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,820
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,661
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,661
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,533
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 514
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 262
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,347
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,347
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,762
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,895
D. Služby (účtová skupina 51) 11,317
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 50
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,135
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 148
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 148
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,437
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30996007 DIČ: 2020359033
 • Sídlo: V E N T A, Holubyho 42, Pezinok
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok 10.05.1999
  Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20 Pezinok 06.12.2001
  Mária Šefčíková Mierová 1756/20 Pezinok 902 01 14.02.2013
  Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01 14.02.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefan ŠEFČÍK 3 039 € (45.8%) Mierova 20 Pezinok
  Ing. Miroslav Šefčík 800 € (12.1%) Mierova 20 Pezinok
  Mária Šefčíková 2 000 € (30.1%) Mierová 1756/20 Pezinok 902 01
  Marián Šefčík 800 € (12.1%) Robotnícka 1398/17 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.04.2013Noví spoločníci:
   Mária Šefčíková Mierova 20/1756 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20/1756 Pezinok 902 01
   Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Šefčíková Mierová 1756/20 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   08.07.2002Nové predmety činnosti:
   montáž všetkých druhov roliet, žalúzií, markíz, sieťok na okná a dvere a zalamovacích dverí
   prevádzkovanie zmenárne
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20 Pezinok Vznik funkcie: 06.12.2001
   07.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   renovácia dverí a interiérov
   Noví spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Šefčík Mierova 20 Pezinok
   09.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná čin. mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvláštne pov.
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná čin. mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvláštne pov.
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   23.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie a s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   export a import okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   servisno-konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   spracovanie a predaj biologického odpadu.
   07.10.1992Noví spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.10.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan MAYER Fučíkova 24 Bratislava
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   V E N T A spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie a s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   export a import okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   servisno-konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   spracovanie a predaj biologického odpadu.
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan MAYER Fučíkova 24 Bratislava
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia