Vytvoriť faktúru

PER-BAU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PER-BAU
IČO 30996350
DIČ 2020359132
IČ DPH SK2020359132
Dátum vzniku 07 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PER-BAU
Vajanského 15
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 486 €
Zisk 8 499 €
Aktíva 117 250 €
Vlastný kapitál 48 929 €
Kontaktné informácie
Email per-bau@per-bau.sk
Phone(s) +421336475336
Mobile phone(s) +421905507811
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 119,968
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 61,414
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,414
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,231
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,183
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,133
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,967
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,967
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,901
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,901
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,901
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,265
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,690
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 421
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 421
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,968
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,430
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 41,626
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,626
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,499
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,538
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 349
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 349
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,265
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,339
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,339
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 879
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 583
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,464
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 924
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 82,490
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 82,486
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,246
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 76,248
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 992
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,734
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,592
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,529
D. Služby (účtová skupina 51) 35,422
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,380
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,589
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,023
4. Sociálne náklady (527, 528) 768
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 794
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,887
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,887
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 130
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,752
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,951
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,679
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,679
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,675
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,077
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,578
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,578
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,499
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30996350 DIČ: 2020359132 IČ DPH: SK2020359132
 • Sídlo: PER-BAU, Vajanského 15, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Katarína Pešková Vajanského 15 Modra 07.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Katarína Pešková 6 639 € (100%) Vajanského 15 Modra
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra 900 01
   14.05.2004Noví spoločníci:
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra 900 01
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra 900 01
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   07.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   06.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Peško Svätoplukova 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   05.10.1995Nové sidlo:
   Vajanského 15 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva a činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   04.10.1995Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   03.12.1993Nové sidlo:
   Svätoplukova 1 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovaru na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Peško Svätoplukova 1 Pezinok
   02.12.1993Zrušené sidlo:
   Šmidkeho 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác v hlavnej a vedľajšej stavebnej výrobe v tuzemsku i zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Ing. Dušan Raisenauer Zanderweg 07/05/01 Halle/Saale 040 50 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   PER-BAU spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šmidkeho 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác v hlavnej a vedľajšej stavebnej výrobe v tuzemsku i zahraničí
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Ing. Dušan Raisenauer Zanderweg 07/05/01 Halle/Saale 040 50 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia