Vytvoriť faktúru

PROSPEKTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROSPEKTA
IČO 30997852
DIČ 2020362168
IČ DPH SK2020362168
Dátum vzniku 19 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROSPEKTA
Trenčianska 47
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 783 150 €
Zisk -7 462 €
Aktíva 148 815 €
Vlastný kapitál 7 609 €
Kontaktné informácie
Email prospekta@prospekta.sk
Webová stránka http://www.prospekta.sk
Phone(s) +421253413798
Fax(es) 0253413798
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 186,814
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 185,741
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 69,516
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 69,516
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 86,411
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 86,386
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,386
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,814
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,792
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -9,978
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,073
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,073
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 186,814
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,163
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,163
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,192
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,192
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,462
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,666
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,017
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,017
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 26,243
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 158,832
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 148,476
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,476
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,583
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,414
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,359
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 574
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 574
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 771,714
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 783,150
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 760,014
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,436
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 779,667
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 578,774
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,401
D. Služby (účtová skupina 51) 140,573
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,763
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,334
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,208
4. Sociálne náklady (527, 528) 221
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 386
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 185
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,585
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,483
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,966
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 585
XII. Kurzové zisky (663) 585
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,650
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,181
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,181
O. Kurzové straty (563) 572
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,897
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,065
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,582
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,462
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
 • IČO:30997852 DIČ: 2020362168 IČ DPH: SK2020362168
 • Sídlo: PROSPEKTA, Trenčianska 47, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Tuchyňa Bratislava 821 02 09.09.1993
  Emília Tuchyňová Kozmonautická 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02 01.12.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Tuchyňa 5 936 € (51%) Bratislava 821 02
  Emília Tuchyňová 5 703 € (49%) Kozmonautická 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2015Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   počítačové služby
   vydavateľská činnosť
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Emília Tuchyňová Kozmonautická 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Tuchyňová Kozmonautická 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 01.12.2015
   11.06.2014Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tuchyňa Kozmonautická 15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.09.1993
   30.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Tuchyňa Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   19.12.1991Nové obchodné meno:
   PROSPEKTA, spol. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným