Vytvoriť faktúru

E S K O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E S K O
IČO 30998646
DIČ 2020356811
IČ DPH SK2020356811
Dátum vzniku 06 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E S K O
Plavecký Štvrtok 65
90068
Plavecký Štvrtok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 384 157 €
Zisk 7 841 €
Aktíva 346 305 €
Vlastný kapitál 9 198 €
Kontaktné informácie
Email esko@esko.sk
Phone(s) 0347793323, 0347793345
Mobile phone(s) 0910906421
Fax(es) 0347793323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 234,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 234,574
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 87,644
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,439
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,771
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 281,013
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,040
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,499
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,499
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,415
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -715
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,841
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 263,973
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,119
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 34,162
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 213,728
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,922
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,576
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,304
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 183,926
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,177
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,787
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 384,157
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 325,931
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,983
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,243
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 366,411
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 153,523
C. Služby (účtová skupina 51) 64,814
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 80,683
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,744
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 63,359
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 64
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,224
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,746
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 107,594
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 613
XI. Kurzové zisky (663) 613
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,096
M. Nákladové úroky (562) 5,688
N. Kurzové straty (563) 101
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,307
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,483
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,263
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,422
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,841
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30998646 DIČ: 2020356811 IČ DPH: SK2020356811
 • Sídlo: E S K O, Plavecký Štvrtok 65, 90068, Plavecký Štvrtok
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok 22.02.2001
  Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok 21.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Helena Sofková 4 183 € (49.2%) 22 Plavecký Štvrtok
  Stanislav Sofka 4 316 € (50.8%) 22 Plavecký Štvrtok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb Vznik funkcie: 21.07.1993
   30.05.2003Nové sidlo:
   65 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľká činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, leasing
   výroba a montáž tepelno-izolačného materiálu
   výroba reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   obchodná, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie a software
   výroba, spracovanie a zhodnocovanie plastových hmôt, kovania a sopotrebného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok Vznik funkcie: 22.02.2001
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok Vznik funkcie: 21.07.1993
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb Vznik funkcie: 21.07.1993
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a zhodnocovanie plastových hmôt, kovania a spotrebného tovaru;
   obchodná, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie a software;
   sprostredkovanie obchodu, liesing;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   18.02.2002Noví spoločníci:
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   17.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 188 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   22.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 188 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   21.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Ing. Viera Némethová Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Sanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Lisá 188 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Sanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Jánska 437 Jakubov
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Sanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   21.07.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a zhodnocovanie plastových hmôt, kovania a spotrebného tovaru;
   obchodná, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie a software;
   sprostredkovanie obchodu, liesing;
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Lisá 188 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   20.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba v obore spracovania a zhodnoteniaplastových hmôt, výroba priemyselného kovania a spotrebného tovaru, obchodná činnosť,poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie, software, vrátane produkcieprogramov, sprostredkovanie tovarov, služieba informácií, leasing a všetky činnosti súvisiace /predchádajúce alebo nadväzujúce na činnosti vyššie uvedené/.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.11.1991Nové obchodné meno:
   E S K O, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Plavecký Štvrtok 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba v obore spracovania a zhodnoteniaplastových hmôt, výroba priemyselného kovania a spotrebného tovaru, obchodná činnosť,poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie, software, vrátane produkcieprogramov, sprostredkovanie tovarov, služieba informácií, leasing a všetky činnosti súvisiace /predchádajúce alebo nadväzujúce na činnosti vyššie uvedené/.
   Noví spoločníci:
   Ľubica Jánska 437 Jakubov
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Ing. Viera Némethová Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Sanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia