Vytvoriť faktúru

"MK Building Construktion" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "MK Building Construktion"
IČO 30998671
DIČ 2020357108
Dátum vzniku 06 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "MK Building Construktion"
Galantská cesta 658
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 250 €
Zisk 869 €
Aktíva 108 015 €
Vlastný kapitál 16 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,997
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,267
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,267
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,267
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 566
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 566
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 533
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 164
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,997
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,893
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -79,401
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -79,401
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 869
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,890
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,043
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,043
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 58,847
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,600
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,875
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 139
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 233
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,286
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 8,505
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,578
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,907
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 671
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,087
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,087
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,116
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 964
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,505
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 869
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 869
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Files
4224785.tif
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:30998671 DIČ: 2020357108
 • Sídlo: "MK Building Construktion", Galantská cesta 658, 92901, Dunajská Streda
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl. Ing. Günter Kucharovits dlhodobý pobyt na území SR : 96 Hamuliakovo 29.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dipl.Ing. Günter Kucharovits 1 328 € (20%) Lassee 2291 Rakúsko
  Mária Kucharovits 5 312 € (80%) Lassee 2291 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.06.2010Nové sidlo:
   Galantská cesta 658 Dunajská Streda 929 01
   18.04.2009Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Günter Kucharovits Bahnstrasse 26 Lassee 2291 Rakúsko
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Mária Kucharovits Bahnstrasse 26 Lassee 2291 Rakúsko
   29.01.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Günter Kucharovits dlhodobý pobyt na území SR : 96 Hamuliakovo
   06.04.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   06.11.1991Nové obchodné meno:
   "MK Building Construktion" spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným