Vytvoriť faktúru

"NAPO" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "NAPO"
IČO 31103022
DIČ 2020356855
IČ DPH SK2020356855
Dátum vzniku 04 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "NAPO"
Tichá 54/1
90066
Vysoká pri Morave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 974 €
Zisk 390 €
Aktíva 31 093 €
Vlastný kapitál 12 484 €
Kontaktné informácie
Email napo@mail.t-com.sk
Phone(s) 0905574075
Mobile phone(s) 0905574075
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,806
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,740
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 250
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,273
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,806
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,874
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,181
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 390
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,932
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,932
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 255
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 175
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,410
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,092
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 29,974
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 28,978
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 996
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,196
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 15,460
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,830
C. Služby (účtová skupina 51) 4,865
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,841
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,778
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,823
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 430
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 430
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -428
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,350
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 390
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31103022 DIČ: 2020356855 IČ DPH: SK2020356855
 • Sídlo: "NAPO", Tichá 54/1, 90066, Vysoká pri Morave
 • Dátum vzniku: 04 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Šotkovský Jelačičova 18 Bratislava 31.03.1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.08.1999Noví spoločníci:
   Rudolf Mecháček 296 Kostolište
   Ing. Jaroslav Šotkovský Jelačičova 18 Bratislava
   28.05.1997Nové sidlo:
   Tichá 54/1 Vysoká pri Morave 900 66
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu
   výroba sirupov, nealko nápojov
   31.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Šotkovský Jelačičova 18 Bratislava
   04.12.1991Nové obchodné meno:
   "NAPO" spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným