Vytvoriť faktúru

RS Partners - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RS Partners
IČO 31103685
DIČ 2020357141
Dátum vzniku 16 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RS Partners
Heyrovského 6
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 248 €
Zisk 8 511 €
Aktíva 60 326 €
Vlastný kapitál 18 461 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 52,943
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,050
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,050
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 350
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 46,700
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,839
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,578
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,578
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,578
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,261
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 963
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,298
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 54
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 54
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,943
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,972
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 832
2. Ostatné fondy (427, 42X) 832
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,990
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,990
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,511
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,971
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,971
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 436
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 436
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,135
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,248
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,248
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,148
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,264
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 358
D. Služby (účtová skupina 51) 1,614
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,113
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,113
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 161
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,984
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,176
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 73
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,911
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,400
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,400
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4223267.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015