Vytvoriť faktúru

TERMO RESET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMO RESET
IČO 31104215
DIČ 2020359473
IČ DPH SK2020359473
Dátum vzniku 06 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMO RESET
Štúrova 81
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 655 €
Zisk -32 850 €
Aktíva 21 513 €
Vlastný kapitál -78 566 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911267073
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,860
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,336
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,309
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,153
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,153
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 156
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,027
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 544
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,483
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,524
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,524
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,860
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,416
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -85,869
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -85,869
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,850
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,276
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,853
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,853
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 121,326
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,816
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,816
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,447
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,036
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,286
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 743
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,998
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 97
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 97
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,655
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,655
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,655
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,848
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,530
D. Služby (účtová skupina 51) 2,813
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 37,692
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,791
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,723
4. Sociálne náklady (527, 528) 178
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 903
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,193
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,312
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 657
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 657
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -657
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,850
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31104215 DIČ: 2020359473 IČ DPH: SK2020359473
 • Sídlo: TERMO RESET, Štúrova 81, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Samuel Zoch predseda spol Bratislavská 46 Modra 900 41 06.05.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Samuel Zoch 7 000 € (100%) Bratislavská 46 Modra 900 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra 900 41 Vznik funkcie: 06.05.1992
   29.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra Vznik funkcie: 06.05.1992
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromechanických zariadeniach, expertízy
   obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1. nebezpečných
   12.08.2003Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, elektrické rozvádzače
   odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 v s obmedzením napätia do 22 kV, bleskozvody
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra Vznik funkcie: 06.05.1992
   11.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   1.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   2.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromech. zar., expertízy
   3.obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1.
   4.zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian - podpredseda spol. Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   31.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra 900 01
   30.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   TERMO RESET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 81 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   2.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromech. zar., expertízy
   3.obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1.
   4.zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian - podpredseda spol. Claudius str. 10 Moers 4130 SRN