Vytvoriť faktúru

INTERTRANSACTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERTRANSACTION
IČO 31104240
DIČ 2020362487
IČ DPH SK2020362487
Dátum vzniku 16 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERTRANSACTION
Okružná 1338/49
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 333 €
Zisk -1 323 €
Aktíva 17 268 €
Vlastný kapitál 6 064 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,133
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,660
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,660
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,660
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,473
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,500
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,500
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 250
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 250
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,723
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 94
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,629
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,133
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,741
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -575
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -575
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,323
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,392
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,392
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,304
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,333
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,333
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,333
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,656
D. Služby (účtová skupina 51) 16
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,552
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,552
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,317
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,323
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31104240 DIČ: 2020362487 IČ DPH: SK2020362487
 • Sídlo: INTERTRANSACTION, Okružná 1338/49, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.12.1991
  Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Zeman 6 639 € (100%) Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 16.12.1991
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 16.12.1991
   09.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   12.04.1999Nové sidlo:
   Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   11.04.1999Zrušené sidlo:
   Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné a propagačné činnosti
   poskytovanie a tvorba softwaru na základe objednávky
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   montáž, oprava, údržba vyhradených elekrických zariadení a výroba rozvadzačov nízkeho napätia
   podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu-zastupovanie firiem
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu, v zmysle platných predpisov
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR
   zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
   výroba výrobkov z dreva, plástov, skla, kovov a prírodných materiálov
   poľnohospodárska výroba
   sprostredkovateľská činnosť, dealerstvo
   montáž, opravárenská a servisná činnosť
   informačná, poradenská a konzultačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   komplexná stavebná činnosť vrátane hlavných stavebných prác, dodávky stavieb na kľúč
   poskytovanie reštauračných, ubytovacích, stravovacích cestovných a ostatných služieb
   účasť na riadení iných spoločností
   tvorba softwaru
   reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
   Spoločnosť sa domáha zápisu, oproti notárskej zápisnici, užšieho predmetu činnosti. Zápisu ďalších predmetov činností sa bude domáhať, až keď si vybaví príslušné povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.1991Nové obchodné meno:
   INTERTRANSACTION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu, v zmysle platných predpisov
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR
   zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
   výroba výrobkov z dreva, plástov, skla, kovov a prírodných materiálov
   poľnohospodárska výroba
   sprostredkovateľská činnosť, dealerstvo
   montáž, opravárenská a servisná činnosť
   informačná, poradenská a konzultačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   komplexná stavebná činnosť vrátane hlavných stavebných prác, dodávky stavieb na kľúč
   poskytovanie reštauračných, ubytovacích, stravovacích cestovných a ostatných služieb
   účasť na riadení iných spoločností
   tvorba softwaru
   reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
   Spoločnosť sa domáha zápisu, oproti notárskej zápisnici, užšieho predmetu činnosti. Zápisu ďalších predmetov činností sa bude domáhať, až keď si vybaví príslušné povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia