Vytvoriť faktúru

Wabez - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wabez
IČO 31104525
DIČ 2020362916
IČ DPH SK2020362916
Dátum vzniku 13 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wabez
Vodná 20
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 382 €
Zisk 2 081 €
Aktíva 35 663 €
Vlastný kapitál 25 813 €
Kontaktné informácie
Email wabez@wabez.sk
Webová stránka http://www.wabez.sk
Phone(s) +421245927192, +421245924183
Fax(es) 0245924183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,167
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,167
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,190
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,667
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,132
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 275
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,952
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,834
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,461
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,209
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,081
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,373
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 144
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,229
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,526
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 611
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 95,382
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 82,545
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,837
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 91,484
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 66,328
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,205
C. Služby (účtová skupina 51) 4,273
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,433
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 60
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,376
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 809
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,898
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,576
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 857
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 857
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -857
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,041
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31104525 DIČ: 2020362916 IČ DPH: SK2020362916
 • Sídlo: Wabez, Vodná 20, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec 13.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Valter Bezúr 6 639 € (100%) Senec
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec Vznik funkcie: 13.12.1991
   21.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec
   31.05.1999Nové obchodné meno:
   Wabez, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vodná 20 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamno-propagačno-reprografická činnosť
   servisná a opravárenská činnosť v ASR a techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programof na základe zmlúv s autormi
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Noví spoločníci:
   Valter Bezúr Vodná 20 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.05.1999Zrušené obchodné meno:
   Wabez spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vodná 20 Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístr.
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   reklamno-propagačno-reprografická činnosť
   servisná a opravárenská činnosť v ASR a techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hot.progr.na zákl. zml. s autor
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.11.1992Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístr.
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   reklamno-propagačno-reprografická činnosť
   servisná a opravárenská činnosť v ASR a techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hot.progr.na zákl. zml. s autor
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   02.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/obchodná činnosť vrátane exportu, importu a reexportu podľa platných právnych predpisov
   b/výroba v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   c/tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   d/servisná a opravárenská činnosť v oblasti výpočtovej a automatizačnej techniky a techniky
   e/konzultačné a poradenské služby v rámci predmetu činnosti uvedeného v písm. a/ až d/
   f/reprografická činnosť
   g/sprostredkovateľská činnosť
   h/leasingové služby
   ch/reklamná a propagačná činnosť
   13.12.1991Nové obchodné meno:
   Wabez spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vodná 20 Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/obchodná činnosť vrátane exportu, importu a reexportu podľa platných právnych predpisov
   b/výroba v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   c/tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   d/servisná a opravárenská činnosť v oblasti výpočtovej a automatizačnej techniky a techniky
   e/konzultačné a poradenské služby v rámci predmetu činnosti uvedeného v písm. a/ až d/
   f/reprografická činnosť
   g/sprostredkovateľská činnosť
   h/leasingové služby
   ch/reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec