Vytvoriť faktúru

DEWENDEWEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEWENDEWEN
Stav V likvidácii
IČO 31318061
DIČ 2020895954
Dátum vzniku 28 Januára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEWENDEWEN
Slovanské nábrežie 15
84105
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,787
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,771
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,771
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,771
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,787
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,509
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,106
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,106
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,457
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,382
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 49,260
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -81,642
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,278
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,278
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,141
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,141
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,975
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4240647.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31318061 DIČ: 2020895954
 • Sídlo: DEWENDEWEN, Slovanské nábrežie 15, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Gajdoš Brigádnická 26 Bratislava 28.01.1992
  Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 28.01.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivan Gajdoš 2 490 € (9.5%) Brigádnická 26 Bratislava
  Ľubica Kolková 23 601 € (90.5%) Rytierska 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2008Nové obchodné meno:
   DEWEN spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii DEWEN s.r.o. v likvidácii (skrátený názov)
   25.04.2008Zrušené obchodné meno:
   DEWEN spoločnosť s ručením obmedzeným DEWEN s.r.o. ( skrátený názov )
   07.10.1993Nové sidlo:
   Slovanské nábrežie 15 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/
   ubytovacie služby
   agentúrna činnosť v oblasti umenia a umeleckých remesiel
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ivan Gajdoš Brigádnická 26 Bratislava
   Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava
   06.10.1993Zrušené sidlo:
   Rytierska 2 Bratislava - mestská časť Devín 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie činnosti dramaturgickej, produkčno-organizačnej, propagačnej, výstavníctva a sprostredkovateľskej v oblasti umenia a umeleckých remesiel
   zastupovanie a obchodné riadenie, prenajímanie a užívanie a spravovanie podnikov ako i účasť na ich činnosti, akvizícia, využitie a spracovanie majetkových hodnôt
   financovanie a zhodnocovanie patentov a licencií
   poradenstvo v oblasti majektovo-právneho podnikania, financovanie publicrelations a marketingu
   prípravné práce na výstavbe hotelového centra
   výstavba hotelového centra prostredníctvom subdodávateľov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Gajdoš Brigádnická 26 Bratislava
   Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava
   Dušan Krčmárik Sibírska 38 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Krčmárik Sibírska 38 Bratislava
   28.01.1992Nové obchodné meno:
   DEWEN spoločnosť s ručením obmedzeným DEWEN s.r.o. ( skrátený názov )
   Nové sidlo:
   Rytierska 2 Bratislava - mestská časť Devín 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie činnosti dramaturgickej, produkčno-organizačnej, propagačnej, výstavníctva a sprostredkovateľskej v oblasti umenia a umeleckých remesiel
   zastupovanie a obchodné riadenie, prenajímanie a užívanie a spravovanie podnikov ako i účasť na ich činnosti, akvizícia, využitie a spracovanie majetkových hodnôt
   financovanie a zhodnocovanie patentov a licencií
   poradenstvo v oblasti majektovo-právneho podnikania, financovanie publicrelations a marketingu
   prípravné práce na výstavbe hotelového centra
   výstavba hotelového centra prostredníctvom subdodávateľov.
   Noví spoločníci:
   Ivan Gajdoš Brigádnická 26 Bratislava
   Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava
   Dušan Krčmárik Sibírska 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Gajdoš Brigádnická 26 Bratislava
   Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava
   Dušan Krčmárik Sibírska 38 Bratislava