Vytvoriť faktúru

A M S International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A M S International
IČO 31318444
DIČ 2020328431
Dátum vzniku 18 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A M S International
Pestovateľská 2
82366
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 277 €
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -480
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,174
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,277
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 630
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 630
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,427
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,427
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -797
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -797
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,277
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016