Vytvoriť faktúru

I V R O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I V R O
IČO 31318746
DIČ 2020300865
IČ DPH SK2020300865
Dátum vzniku 25 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I V R O
Vlčkova 21
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 272 119 €
Zisk 19 242 €
Aktíva 179 922 €
Vlastný kapitál 116 774 €
Kontaktné informácie
Email ivro@ivro.sk
Phone(s) 0252625222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 348,965
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,891
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,891
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,740
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,151
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 338,933
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,173
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,173
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,983
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,415
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,415
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,385
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,183
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 305,777
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50,932
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 254,845
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,141
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,141
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 348,965
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,340
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,838
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,838
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,737
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,737
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 98,523
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,523
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,242
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,625
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 533
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 533
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 730
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 730
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 219,438
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 138,982
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,982
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74,903
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,592
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 978
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,983
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,924
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,270,831
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,272,119
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 500
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,270,331
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,288
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,237,248
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 500
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 159,422
D. Služby (účtová skupina 51) 1,042,461
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,500
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,863
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,398
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,239
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 771
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,871
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,448
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,544
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,544
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,518
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,353
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,111
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,111
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,242
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31318746 DIČ: 2020300865 IČ DPH: SK2020300865
 • Sídlo: I V R O, Vlčkova 21, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Februára 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06 02.03.2001
  Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06 02.03.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Dohnány 3 419 € (50%) Vlčkova 21 Bratislava 811 06
  Ing. Róbert Boďo 3 419 € (50%) Závadská 6 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   01.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Ivan Dohány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Boďo
   Ing. Ivan Dohnány
   11.11.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   pohostinská činnosť
   10.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   I V R O , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Ivan Dohány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Boďo
   Ing. Ivan Dohnány