Vytvoriť faktúru

C E I T Centrum eko-informácií a terminológie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C E I T Centrum eko-informácií a terminológie
IČO 31318851
DIČ 2020328442
IČ DPH SK2020328442
Dátum vzniku 26 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C E I T Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 901 €
Zisk -1 562 €
Aktíva 4 548 €
Vlastný kapitál 2 114 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245244175, 0245523320, 0243423065
Mobile phone(s) +421903454010, 0903454010, 0903454011, 0903708706, 0903739195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,338
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,180
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 465
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 465
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 715
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 448
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 267
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 158
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,338
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 552
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,299
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,299
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,015
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,015
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,562
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 786
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 241
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 241
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 495
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 461
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,901
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,901
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,901
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,861
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 679
D. Služby (účtová skupina 51) 17,002
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 133
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -960
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -780
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 122
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 122
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,082
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,562
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015