Vytvoriť faktúru

Convex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Convex
IČO 31318860
DIČ 2020344920
IČ DPH SK2020344920
Dátum vzniku 24 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Convex
Radlinského 27
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 265 €
Zisk -142 €
Aktíva 55 858 €
Vlastný kapitál 30 683 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254654448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,798
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,608
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,254
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,574
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 48,798
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,541
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,908
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,487
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,648
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -142
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,257
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 168
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 8,604
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,485
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,386
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,161
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 938
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 103,265
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 101,169
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 496
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 99,676
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 45,493
C. Služby (účtová skupina 51) 19,875
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,057
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 454
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,975
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,649
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,589
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,801
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,462
M. Nákladové úroky (562) 1,213
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,249
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,460
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 129
P. Daň z príjmov (591, 595) 271
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015