Vytvoriť faktúru

KUGLUF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KUGLUF
IČO 31318894
DIČ 2020351091
IČ DPH SK2020351091
Dátum vzniku 27 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUGLUF
Mlynarovičova 28
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 536 559 €
Zisk 36 436 €
Aktíva 373 159 €
Vlastný kapitál 33 650 €
Kontaktné informácie
Email kugluf@stonline.sk
Phone(s) 0245526105, 0255574926, 0262412234, 0262412260, 0262412269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 417,540
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 181,213
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 181,213
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 181,213
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 235,099
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 139,688
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 139,688
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,812
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 48,812
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,812
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,599
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,488
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,111
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,228
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,228
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 417,540
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,085
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 26,346
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,346
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,436
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,893
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,207
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,746
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,440
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 17,422
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,599
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 142,706
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,913
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,913
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,191
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,700
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,214
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,688
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,980
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,980
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 160,562
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 141,169
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 19,393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,343,327
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,536,559
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 976,642
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 366,685
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 19,698
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 129,513
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,021
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,483,190
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 706,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 233,235
D. Služby (účtová skupina 51) 150,010
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 331,757
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 236,284
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 82,892
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,581
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,592
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,932
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,932
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,823
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,369
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 402,452
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,872
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,894
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,894
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,975
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,870
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,499
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,063
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,065
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,436
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31318894 DIČ: 2020351091 IČ DPH: SK2020351091
 • Sídlo: KUGLUF, Mlynarovičova 28, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Februára 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01 27.02.1992
  Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09 27.02.1992
  Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10 01.01.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rudolf Čierny 1 660 € (25%) Ventúrska 5 Bratislava 811 01
  Jozef Barčík 1 660 € (25%) Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09
  Jozef Kordoš 3 319 € (50%) Fikusová 10 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01
   Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09
   Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 27.02.1992
   Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.02.1992
   Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.01.2000
   18.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   20.11.2003Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie malých pekární, predaj a distribúcia vyrobených výrobkov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných a bytových stavieb.
   06.02.2001Nové sidlo:
   Mlynarovičova 28 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   05.02.2001Zrušené sidlo:
   Šustekova 11 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   13.12.1999Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   12.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   27.02.1992Nové obchodné meno:
   KUGLUF spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 11 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských výrobkov
   Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava